EU Bevis

EU Kvalifikationsbevis hos AMU SYD

Hos AMU SYD kan du få EU kvalifikationsbevis til buschauffør og godschauffør. Efter endt uddannelse kan du bestride jobbet som enten godschauffør eller buschauffør med personbefordring.

Efteruddannelsen er EU lovbestemt for lastbilchauffører og buschauffører der udfører erhvervsmæssig transport.

Efteruddannelsen skal fornyes hvert 5. år og består af 2 dage obligatorisk undervisning og 3 dage valgfri.

På kurset bliver du opdateret i de nyeste love og regler, herunder nye færdselsregler. Du får undervisning i førstehjælp og håndtering af ulykker, sikker køreteknik og meget mere. Klik ind på det kursus der passer til dig og bestil nemt online.

Kurser
EU-Efteruddannelse stykgods inkl. glatbane
Garantikursus
Se 49 datoer
Næste startdato: 28-09-2020
Varighed: 5 dage
EU-Efteruddannelse turistchauffører inkl. glatbane
Se 21 datoer
Næste startdato: 26-10-2020
Varighed: 5 dage
EU-Efterudd. for dyretransportchauf. ink. glatbane
Se 1 datoer
Næste startdato: 19-10-2020
Varighed: 5 dage
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Se 4 datoer
Næste startdato: 02-10-2020
Varighed: 20 dage

25.08.20 Nye regler om køre- og hviletid

EU har arbejdet på en såkaldt Vejpakke, der har til hensigt at sikre ordentlige forhold samt enklere og mere ensrettede regler for transportbranchen på tværs af unionen.
Den første del omhandler ændrede køre- og hviletider og trådte i kraft den 20. august 2020.

Læs mere på TURs hjemmeside

01.05.20 Gyldigheden på en række kort og beviser bliver forlænget

To ændringsbekendtgørelser forlænger gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet yderligere.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside

18.03.20 - Force majeure - initiativer på vejtransportområdet

1 Forlængelse af visse kategorier af kørekort og beviser
2 Ophævelse af forbud mod chaufførudlån
3 Midlertidig ophævelse af regler om kvalifikationskrav og uddannelse
for varebilschauffører

Læs notat fra Færdselsstyrelsen her

13.03.20 - Force majeure - initiativer på vejtransportområdet

1 Midlertidig suspendering af køre- og hviletidsregler
2 Suspendering af regler om uddannelse for varebilschauffører
3 Forlængelse af uddannelsesbeviser til transport og logistik
4 Udlån af chauffører

Læs notat fra Transport- og boligministeriet her