EU Bevis

Tag din lovpligtige EU efteruddannelse på AMU SYD


Hos AMU SYD kan du tage EU kvalifikationsbevis til buschauffør og godschauffør.

Efter endt uddannelse kan du bestride jobbet som enten godschauffør eller buschauffør med personbefordring.

EU efteruddannelsen er en lovpligtig efteruddannelse, som gælder for alle lastbilchauffører og buschauffører, der udfører erhvervsmæssig transport. Du skal altså have et gyldigt chaufføruddannelsesbevis, også kaldet EU bevis, hvis du udfører erhvervsmæssig godstransport eller persontransport i Danmark.

Forny dit EU kvalifikationsbevis hvert 5. år

EU efteruddannelsen skal fornyes hvert 5. år og består af to dage obligatorisk undervisning og tre dage med brancherelateret, valgfrit indhold.

Du tager efteruddannelsen sammen med andre chauffører, som du har mulighed for at sparre og dele erfaringer, viden og sjove historier med. Efteruddannelsen består både af teori og praksis, som kobler sig sammen med din hverdag som chauffør.

På kurset vil du gennem spændende undervisning blive opdateret i de nyeste regler og love, herunder evt. nye færdselsregler. Du får undervisning i førstehjælp og håndtering af ulykker, sikker adfærd, energirigtig kørsel og køreteknik generelt.

Tag din EU efteruddannelse på AMU SYD

På AMU SYD i Kolding starter vi nye hold løbende på EU efteruddannelse for godschauffører og buschauffører, så du behøver ikke vente længe for at tage den lovpligtige EU efteruddannelse eller forny dit EU bevis.

Klik ind på det kursus der passer til dig og tilmeld dig nemt online.
 
AMU SYDs dygtige undervisere har bred erhvervserfaring, så det obligatoriske indhold tager afsæt i deres egen erfaring som erhvervschauffører, ligesom de på kurset tages sig tid til den enkelte kursist.

Forny dit EU kvalifikationsbevis hvert 5. år

EU efteruddannelsen skal fornyes hvert 5. år og består af to dage obligatorisk undervisning og tre dage med brancherelateret, valgfrit indhold.

Du tager efteruddannelsen sammen med andre chauffører, som du har mulighed for at sparre og dele erfaringer, viden og sjove historier med. Efteruddannelsen består både af teori og praksis, som kobler sig sammen med din hverdag som chauffør.

På kurset vil du gennem spændende undervisning blive opdateret i de nyeste regler og love, herunder evt. nye færdselsregler. Du får undervisning i førstehjælp og håndtering af ulykker, sikker adfærd, energirigtig kørsel og køreteknik generelt.
Tag din EU efteruddannelse på AMU SYD
På AMU SYD i Kolding starter vi nye hold løbende på EU efteruddannelse for godschauffører og buschauffører, så du behøver ikke vente længe for at tage den lovpligtige EU efteruddannelse eller forny dit EU bevis.

Tag din EU efteruddannelse på AMU SYD

På AMU SYD i Kolding starter vi nye hold løbende på EU efteruddannelse for godschauffører og buschauffører, så du behøver ikke vente længe for at tage den lovpligtige EU efteruddannelse eller forny dit EU bevis.

Klik ind på det kursus der passer til dig og tilmeld dig nemt online.
 

FAQ - EU Bevis

EU beviset er en lovpligtig efteruddannelse for godschauffører og personchauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel.

Du kan læse mere om reglerne for EU efteruddannelse her →
Alle lastbilchauffører og buschauffører skal udover et gyldigt kørekort have gennemført EU efteruddannelse for at kunne arbejde som erhvervschauffører i Danmark.
Dit EU kvalifikationsbevis er gyldigt i 5 år. Herefter skal du forny dit EU kvalifikationsbevis, hvis du fortsat vil arbejde som lastbilchauffør eller buschauffør.

Du kan forny dit EU bevis på AMU SYD i Kolding.
EU kvalifikationsbeviset tager 5 dag at erhverve. Kurset består af to dages obligatorisk undervisning og tre dage med brancherelateret valgfrit indhold.
EU beviset sikrer, at du er opdateret inden for din branche og omkring de gældende regler, så du kan udføre dit daglige arbejde som chauffør sikkert og korrekt. EU-efteruddannelsen er obligatorisk for lastbilchauffører og buschauffører. 
Kurset er en god blanding af teori og praktiske øvelser, hvor du bl.a. lærer om lovmæssigt krav til arbejdstid (køre/hviletid), trafiksikkerhed, køreteknik, konflikthåndtering og får opdateret dine færdigheder inden for førstehjælp. 

AMU SYDs dygtige undervisere har bred erhvervserfaring, så det obligatoriske indhold tager afsæt i deres egen erfaring som erhvervschauffører, ligesom de på kurset tages sig tid til den enkelte kursist.

Under efteruddannelsen kommer du også til at køre lastbil eller bus både på vejene og på køreteknisk anlæg, hvor du lærer sikker adfærd på glatbane i praksis.
Prisen for dit EU bevis afhænger af, om du er i arbejde eller er ledig, og hvor høj en uddannelse du har.
  • Er du i arbejde og har du ikke en videregående uddannelse, er prisen for dit EU bevis kr. 670.-
  • Er du ledig eller i arbejde og har en videregående uddannelse, er prisen for dit EU bevis kr. 7.378,30.
Løntabsgodtgørelse og kompetencefonde
Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse, kan din arbejdsgiver søge om løntabsgodtgørelse samt tilskud fra kompetencefonde, når du er på kursus for at tage din EU efteruddannelse.

Kontakt os på 76 37 37 37, for at få mere at vide om, hvad der gælder for dig, når du skal tage dit EU bevis.
Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt efteruddannelse, kan du som udgangspunkt få bevilliget dit EU bevis gennem din a kasse. 

Har du ikke ret til 6 ugers selvvalgt efteruddannelse, laver dit jobcenter eller din a kasse en vurdering af, om de vil bevillige dig dit EU bevis.

Du skal henvende dig på jobcentret for at få at vide, hvad der gælder for dig.
Kurset afholdes på AMU SYD i Kolding. Uddannelsen tager 5 dage i alt, hvoraf de første to dage dækker over den obligatoriske del og de sidste tre dage er valgfri.

Der er mange kurser at vælge i mellem, så du kan få det passet ind i din hverdag og dit arbejdsliv.
Arbejder du som lastbilchauffør, skal du have gennemført EU efteruddannelse for godschauffører, for at kunne udføre dit arbejde. Det er derfor vigtigt, altid at have gyldigt kørekort og EU bevis, så du ikke pludselig bliver tvunget til at stoppe arbejdet, for at forny dit EU bevis.
EU Bevis
Tag din lovpligtige EU efteruddannelse på AMU SYD
Hos AMU SYD kan du tage EU kvalifikationsbevis til buschauffør og godschauffør.

Kurser



25.08.20 Nye regler om køre- og hviletid

EU har arbejdet på en såkaldt Vejpakke, der har til hensigt at sikre ordentlige forhold samt enklere og mere ensrettede regler for transportbranchen på tværs af unionen.
Den første del omhandler ændrede køre- og hviletider og trådte i kraft den 20. august 2020.

Læs mere på TURs hjemmeside