EU Bevis

EU Kvalifikationsbevis hos AMU SYD

Hos AMU SYD kan du få EU kvalifikationsbevis til buschauffør og godschauffør. Efter endt uddannelse kan du bestride jobbet som enten godschauffør eller buschauffør med personbefordring.

Efteruddannelsen er EU lovbestemt for lastbilchauffører og buschauffører der udfører erhvervsmæssig transport.

Efteruddannelsen skal fornyes hvert 5. år og består af 2 dage obligatorisk undervisning og 3 dage valgfri.

På kurset bliver du opdateret i de nyeste love og regler, herunder nye færdselsregler. Du får undervisning i førstehjælp og håndtering af ulykker, sikker køreteknik og meget mere. Klik ind på det kursus der passer til dig og bestil nemt online.

Kurser
EU-Efteruddannelse stykgods inkl. glatbane
Garantikursus
Se 20 datoer
Næste startdato: 27-07-2020
Varighed: 5 dage
EU-Efteruddannelse rutebuschauffører inkl. glatbane
Se 8 datoer
Næste startdato: 17-08-2020
Varighed: 5 dage
EU-Efteruddannelse turistchauffører inkl. glatbane
Se 8 datoer
Næste startdato: 17-08-2020
Varighed: 5 dage
EU-Efterudd. for dyretransportchauf. ink. glatbane
Se 1 datoer
Næste startdato: 19-10-2020
Varighed: 5 dage
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Se 7 datoer
Næste startdato: 31-07-2020
Varighed: 20 dage

01.05.20 Gyldigheden på en række kort og beviser bliver forlænget

To ændringsbekendtgørelser forlænger gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet yderligere.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside

18.03.20 - Force majeure - initiativer på vejtransportområdet

1 Forlængelse af visse kategorier af kørekort og beviser
2 Ophævelse af forbud mod chaufførudlån
3 Midlertidig ophævelse af regler om kvalifikationskrav og uddannelse
for varebilschauffører

Læs notat fra Færdselsstyrelsen her

13.03.20 - Force majeure - initiativer på vejtransportområdet

1 Midlertidig suspendering af køre- og hviletidsregler
2 Suspendering af regler om uddannelse for varebilschauffører
3 Forlængelse af uddannelsesbeviser til transport og logistik
4 Udlån af chauffører

Læs notat fra Transport- og boligministeriet her