Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis

Hold
03-02-2020
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold Garantikursus
09-03-2020
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold Garantikursus
27-04-2020
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
08-06-2020
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
29-06-2020
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
Samlet kursuspris
Samlet pris (ansat ikke højtuddannet):
DKK 630,00
Samlet pris (ansat højtuddannet eller ledig)
DKK 5.080,75
Kursusinfo

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed 3 dage Pris (ansat ikke højtuddannet): DKK 372,00 Pris (ansat højtuddannet eller ledig): DKK 2.961,10

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Fagnummer: 45868 Dyretransport - kompetencebevis Varighed 2 dage Pris (ansat ikke højtuddannet): DKK 248,00 Pris (ansat højtuddannet eller ledig): DKK 2.047,40
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik

Information

  • Der gennemføres test på kurset
  • There will be at test at the end of every course
  • Ein test wird durchgefürht auf den Kurs