Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis

Hold
30-11-2020
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
11-01-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
08-02-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
15-03-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
03-05-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
07-06-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
05-07-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
23-08-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
11-10-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
15-11-2021
Dyr-samlesteder - Dyretransport - kompetencebevis
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
5 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursusinfo

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Pris uden for målgruppe: DKK 3.002,45

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Fagnummer: 45868 Dyretransport - kompetencebevis Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Pris uden for målgruppe: DKK 2.078,30
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ane Pedersen
Kursussekretær
Skriv en besked

Information

 • Der gennemføres test på kurset
 • There will be at test at the end of every course
 • Ein test wird durchgefürht auf den Kurs
  Samlet kursuspris
  AMU-Pris
  DKK 630,00
  Uden for målgruppen
  DKK 5.080,75