Designguide

Introduktion

Når brugerne møder AMU SYD, er designet en del af den samlede oplevelse. Oplevelsen skabes ikke af design alene, men designet skal troværdigt afspejle kursusvirksomheden AMU SYD.

AMU SYDs designguide omfatter både trykte og digitale medier og beskriver de overordnede principper for udformningen af kursusvirksomhedens visuelle kommunikation. Principperne er foldet ud på en række udvalgte eksempler, så du kan se, hvordan du anvender designet i praksis.

Rød tråd med plads til forskellighed i brancherne
Designet er udviklet med udgangspunkt i AMU SYDs mission og vision og skaber en fælles rød tråd på tværs af både brancher og kanaler, så brugerne oplever et professionelt, tidssvarende og sammenhængende udtryk.
Den røde tråd viser sig bl.a. gennem brugen af fælles typografier, farver og grafiske elementer. Vores logo er også blevet opdateret, så der nu ikke længere står ”Voksenuddannelse for alle”. Vi tror på at vores brand bliver så stærkt, at AMU SYD-logo med de tre bølger, kan stå selv.
Brugen af logoer i den eksterne kommunikation, skal gøre det let for brugerne at forstå, hvem der kommunikerer.
Da vi som kursusvirksomhed henvender os til mange forskellige målgrupper, er det samtidig vigtigt, at designet giver plads til at udtrykke branchernes individuelle forskellighed. Det sker bl.a. gennem billeder, ikoner og selvfølgelig selve indholdet.

Målgrupper
Guiden henvender sig til både medarbejdere og grafikere, der arbejder med AMU SYDs visuelle kommunikation.

Skabeloner og værktøjer
Designguiden er et arbejdsværktøj og indeholder forklarende hjælpetekster og illustrationer. Der er udarbejdet skabeloner i InDesign til de fleste af eksemplerne.
Du finder også udvalgte skabeloner i Word og PowerPoint.

Inspiration
Designguiden beskriver de overordnede principper for AMU SYDs design, men indeholder ikke regler og retningslinjer for alt.
Hvis du har brug for at udarbejde nye produkter, som ikke er beskrevet i designmanualen, skal det naturligvis ske inden for rammerne af designet. Designprincipperne fungerer således både som rettesnor og inspirationsgrundlag for det videre arbejde med AMU SYDs visuelle kommunikation.