Uddannet personale skaber tryghed hos kunden

13. december 2021
Brigitte

 
”Det giver udvidet tryghed hos kunden at vide, at den medarbejder, som kommer hos dem, er uddannet, og det faglige niveau er højt” udtaler afdelingsleder Brigitte Hansen.
Virksomheden har for første gang uddannet en serviceassistent.
 
Fordele både internt og eksternt
Brigitte ser mange fordele i at uddanne personalet – både internt og eksternt.
”Eleven har fået et bredere kendskab til typer af opgaver og er derfor mere fleksibel og kan selvstændigt planlægge og udføre arbejdet ude hos kunder uanset branche. Samtidig er hun nu mere sikker i metoder og kan bedre hjælpe kollegaer med spørgsmål”, siger Brigitte.
 
”En serviceassistent har mulighed for at blive serviceleder og få større ansvar i virksomheden fx planlægning og metodevalg samt oplæring af nye medarbejdere. Det har også givet større selvtillid og engagement i jobbet, hvilket smitter af på de andre medarbejdere i virksomheden og ude hos kunden”.
 
Plan for mere uddannelse i virksomheden
Det er bestemt ikke sidste gang virksomheden har haft elever - tvært i mod er der planer om meget mere uddannelse, fortæller Brigitte ”Vi vil gerne, at alle fuldtidsansatte i virksomheden gennemgår uddannelsen til rengøringstekniker og planlægger at opstarte næste uddannelsesaftale til oktober. Der skal være ressourcer til at have en elev, hvorfor det bliver en rotationsordning over de næste år.
 
Vil du læse mere om uddannelserne til både rengøringstekniker og serviceassistent, så se her →