Trivsel i top på jobbet

8. marts 2022
2022-Trivsel-paa-jobbet

 
Er det en fornøjelse at gå på arbejde? Eller er der utilfredshed og brok i krogene på arbejdspladsen? Trivslen skal være i top på jobbet, hvis samarbejdet skal fungere optimalt, og de store resultater skal høstes.
 

Og det hjælper ikke at konkludere, at ’det er ikke mit bord’ og pege pilen over på ledelsen. Det er nemlig et fælles ansvar at værne om den gode trivsel og ikke lade sig rive med af en brok-kultur og en oplevelse af ’dem og os’, som kan fylde på en arbejdsplads. Dårligt arbejdsmiljø kan medføre alt fra en hård tone til stress, mange sygedage og problemer med at fastholde medarbejderne. Det er opslidende for alle på arbejdspladsen og er dyrt på bundlinjen.  
 
Det kan være svært for den enkelte arbejdsplads at rette op på arbejdsklimaet igen, hvis det først er blevet dårligt. Det handler om, at de færreste har lært at være professionelle og kompetente medarbejdere på arbejdspladsen. Det kræver både viden og redskaber. Det er en selvfølgelighed at lære at cykle, skrive og lave mad, men de færreste øver sig i at være professionelle medarbejdere og kolleger.
 
På kurset Trivsel i top på jobbet lærer du at arbejde bevidst og konstruktivt med at øge trivslen på arbejdspladsen. Motivationen er i top hos både undervisere og kursister, da alle jo grundlæggende ønsker at være en del af en fantastisk arbejdsplads.
 
Du får på kurset:

  • Nye redskaber som du og dit team kan bruge, når I gerne vil sørge for høj trivsel – og også holde fast i den. Det handler bl.a. om at booste den gode kommunikation, samarbejdet og fællesskabet, forståelsen og tilliden partnerne imellem samt den faglige stolthed.
  • Forståelse af egen og andres roller i arbejdet med at fremme trivslen og sammenhængen til de gode resultater.
  • Indsigt - spot forskellen på arbejdspladsen, som alle gerne vil arbejde på og den arbejdsplads, hvor brok og mistrivsel har taget over.
  • Inspiration til initiativer, der kan fastholde fokus på den gode trivsel på arbejdspladsen.
Kurset over fire dage retter sig mod alle, der gerne vil bidrage positivt til den gode trivsel på arbejdspladsen. Det kan være medarbejdere i en afdeling, ledere, teams, samarbejdsudvalg eller andre fora.

Tilmeld dig kurset her →