Stor plastvirksomhed investerer i branchen

14. juni 2022
plaststobemaskine


På plastmageruddannelsen i Ribe har man modtaget en stor gave fra en velkendt virksomhed i det danske plastmarked. Det er plastgiganten LEGO, som har skænket en ENGEL 750 kN sprøjtestøbemaskine til uddannelsen.
 
Kærkommen gave
Der er ingen tvivl om, at det giver smil på læben hos AMU SYD, når virksomheder vælger at støtte op om uddannelserne på den måde.

”Det er en stor og kærkommen gave fra LEGO. Plaststøbningsmaskinen erstatter en ældre model i vores undervisningsmiljø, og det var tiltrængt” Udtaler Heino Svenningsen, direktør for AMU SYD.

Plastmaskiner af den kaliber er en udskrivning, der ikke ofte er budget til på uddannelserne. Derfor er det en stor hjælp, at plastvirksomhederne hjælper og investerer i branchen, så der fortsat kan uddannes plastmagere i Danmark.

”Sprøjtestøbemaskiner bliver normalt udskiftet, når de været i produktion et vist antal timer. Det betyder bestemt ikke, at det er en dårlig maskine. For os er det en opgradering, der giver vores lærlinge mulighed for at arbejde med de maskiner, de også møder ude i marken” Fortæller Mette Høilund, Teamleder på plastuddannelsen, og fortsætter
”Det betyder meget for os som uddannelse, at der er god opbakning fra branchen. Vi uddanner jo fremtidens plastmagere.”

Sikkerhedsindstillinger og jura
Selvom de gode intentioner var helt på plads, så har det alligevel ikke været helt enkelt at lade maskinen skifte hænder. Sprøjtestøbemaskiner i produktion er normalvis opsat med andre sikkerhedsindstillinger end maskiner til undervisningsbrug, og det har givet lidt komplikationer i forhold til flytning og ejerskab.

”Så snart man ændrer på sikkerhedsindstillingerne på maskinen, er det ifølge maskindirektivet ikke længere muligt bare sådan at forære maskinen væk.” fortæller Mette Høilund.

Det har derfor været nødvendigt med et omfattende juraarbejde, før maskinen endelig kunne flyttes til Snepsgård ved Ribe, hvor plastlærlingene kan få glæde af den.

”LEGO har gjort et stort arbejde for, at det hele skulle gå op i en højere enhed. Det er dem, der har sørget for at få al det juridiske på plads, så maskinen til sidst kunne lande hos os”.

Voksenlærlinge fra LEGO
Det er oftest voksenlærlinge, der vælger at tage plastmageruddannelsen på AMU SYD. Lærlingene har typisk arbejdet inden for faget i flere år, men uden at have uddannelsen.

Derfor har det heller ikke hidtil været LEGOs plastlærlinge, der har fyldt holdene op på plastmageruddannelsen i Ribe. Det ser dog ud til at ændre sig i fremtiden, da der er en stigende tendens til at virksomhederne ønsker at uddanne de ufaglærte voksne, som allerede har erfaring indenfor branchen.

”De voksne lærlinge vil gerne ned til os, og det er vi glade for. Vi brænder jo for branchen, den høje faglighed og for at kunne sluse nye, dygtige plastsvende ud i virksomhederne med jævne mellemrum.” afslutter Mette Høilund.


Læs om uddannelsen til plastmager på AMU SYD her →