Skiftede kriminalitet ud med uddannelse og job

12. november 2020
kriminalitet_til_uddannelse_og_job

Per er et godt eksempel på en tidligere indsat, som finder en vej ud af kriminaliteten gennem uddannelse og job.

Efter næsten et årti på kant med loven og ude i kriminalitet, sad Per (anonym – AMU SYD er bekendt med Per’s identitet) i sin fængselscelle og blev eftertænksom.

”Jeg kom til at tænke på, hvor meget tid jeg havde spildt med narko og kriminalitet,” fortæller Per, som besluttede at ændre sit liv. Hans vej væk fra kriminaliteten går via en uddannelse som teknisk isolatør. Et fag, hvor der mangler dygtige medarbejdere.

I dag mener han, at hvert et sekund brugt på kriminalitet er et spildt sekund.

 

Smagsprøve på at være teknisk isolatør

Mens Per sad inde, fik han et tilbud om at deltage i et AMU-forløb, der skulle give ham en smagsprøve på, hvad det vil sige at være teknisk isolatør. Muligheden bød sig, fordi Kriminalforsorgen har et samarbejde med AMU SYD og High Five (en organisation, der assisterer landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet).

AMU SYD stiller sine godkendelser inden for isoleringsfaget til rådighed for fængslerne, så de indsatte kan snuse til faget som teknisk isolatør. I dag er der både kurser i fængslerne i Renbæk, Sdr. Omme og Nr. Snede.

”Vi har et tæt og godt samarbejde med isoleringsvirksomheder i Danmark, herunder Persolit, hvor vi mødte Ole Hovgaard, som er en dygtig underviser. Han løfter opgaven som underviser i fængslerne, da vi ikke selv kan afse en underviser til opgaven,” fortæller Preben Kristensen, faglærer her på AMU SYD.

Efter introduktionen til faget som teknisk isolatør er mange af de indsatte blevet motiveret til at lægge kriminaliteten bag sig og begynde på en uddannelse. Akkurat som Per.

 

Høj succesrate

Per er ikke længere i fængsel, og lige efter sin løsladelse valgte han at gennemføre et grundforløb på uddannelsen som teknisk isolatør, mens han fik SU. Per har nu en praktikaftale med Persolit, og den bliver afløst af en uddannelsesaftale, hvis alt går efter planen. Erfaringen hos AMU SYD er, at langt over 80 % af disse aftaler ender med en uddannelsesaftale.

”Rigtig meget lykkes, når vi samarbejder på tværs. High Five har fokus på at få etableret uddannelsespladser, AMU SYDs faglærer har et værdifuldt netværk ud til virksomhederne og er vant til at skabe kontakt mellem deres elever og en virksomhed, der mangler arbejdskraft. Og hos Persolit mangler vi tekniske isolatører og bidrager gerne med vores ekspertise i undervisningen. Det er en stor tilfredsstillelse for alle, når ’kabalen går op’,” understreger Jan Aagaard, som er projektleder og uddannelsesansvarlig hos Persolit.

 

Bliv teknisk isolatør – læs her