Pressemeddelelse: Jungle af uddannelser og kurser til voksne - AMU SYD åbner vejledningscenter

3. marts 2022
Vejledningscenteret-AMU-SYD

 
Mange har svært ved at finde rundt i de mange tilbud, der er inden for voksen- og efteruddannelse. Derfor formaliserer AMU SYD i Kolding nu sin vejledning i et vejledningscenter, som skal skabe klarhed over de mange muligheder, den enkelte har.
 

Uanset om man arbejder på en fabrik, har et mere administrativt arbejde eller gerne vil have nyt job, så vokser kravene hele tiden til opkvalificering. Det gælder både faglig viden inden for eget arbejdsområde, men også med hensyn til grundlæggende færdigheder inden for fx dansk, matematik og it.
 
Imidlertid er det danske system for voksen- og efteruddannelse lidt af en jungle, fordi der er hundredvis af forskellige kurser og uddannelser. Og det hele foregår på en vifte af skoler og uddannelsesinstitutioner. Manglende overblik kan nemt blive en stopklods for den, som gerne vil lære nyt, men også for virksomhederne og jobcentrene. Det vil AMU SYD ændre på via sit vejledningscenter.
 
”Vi vil gerne bidrage til at skabe klarhed over alle de mange muligheder, der er for voksen- og efteruddannelse. Det skal ske gennem god rådgivning til det enkelte menneske. Det er baggrunden for AMU SYDs vejledningscenter. Vi har formaliseret vores viden i centret, og det er et gratis tilbud, som alle kan booke tid til,” siger Ole Møller, Udviklingschef på AMU SYD.
 
Vejledningen rækker langt ud over AMU SYDs egne kurser og uddannelser. Formålet er netop at sikre én indgang til vejledning om det fulde udbud inden for voksen- og efteruddannelse. Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelt persons behov og ønsker for kurser eller uddannelse og kan resultere i øget viden og forståelse for egne muligheder og en konkret plan for opkvalificering, når der er brug for det.
 
Vejledning til ledige
Vejledningscenteret er også en hjælpende hånd til jobcentre og virksomheder. Jobcenteret kan være klemt på tid og opdateret viden, når en ledig skal vejledes i dybden og inden for hele paletten af muligheder.  
 
”Vi vil gerne gøre det nemt for jobcentrene og den ledige at få lagt en plan for kurser eller uddannelse. Derfor har vi lavet et postkort, som konsulenten på jobcenteret kan give til den ledige, så det let at booke en tid til rådgivning om kurser og uddannelser,” forklarer Ole Møller.

Efter en vejledningssamtale hos AMU SYD kan den enkelte ledige få udarbejdet en plan, som vedkommende kan gå tilbage til jobcenteret med og få godkendt. Andre gange er udbyttet ny viden, som kan brugs i en drøftelse om et uddannelsesløft med rådgiveren på jobcenteret.
 
Ole Møller forventer, at vejledningscenteret også kan bidrage til at sætte fart under udbredelse af viden om retten til seks ugers jobrettet uddannelse samt reglerne for dagpenge under uddannelse.

Virksomhederne farer også vild
”Vi har en dyb og bred viden om uddannelse på voksenområdet, som vi deler via vejledningscenteret. Virksomhederne har også et stort behov for klarhed. Eksempelvis i forhold til de mange medarbejdere, virksomhederne ønsker skal have et løft rent kompetencemæssigt.
Vi kan være sparringspartner for virksomhederne og lægge en plan for deres medarbejdere. Den tager udgangspunkt i, hvilke behov virksomhederne har for at få opkvalificereret deres medarbejdere sammenholdt med medarbejdernes kompetencer og mulighederne for kurser og uddannelser,” siger Ole Møller.

Virksomhederne har ofte brug for at få lagt en langsigtet plan, der giver øget viden og sikrer de rette kompetencer til fremtidens medarbejdere. Ligeledes er der mange dygtige medarbejdere i virksomhederne, som har brug for at få lagt en individuel plan for deres ret til selvvalgt uddannelse via kompetencefonde. Det kan være faglige kurser eller mere basale færdigheder inden for læsning og brugen af It. Mange oplever fx, at ordblindhed er en barriere i hverdagen for at dygtiggøre sig eller løse nye opgaver.
 
”Ofte er virksomhederne overraskede over, at der er så mange muligheder for opkvalificering og ordninger, som der rent faktisk er. Det samme gælder den enkelte og jobcentrene, så jeg er slet ikke i tvivl om, at vejledningscenteret vil løse en vigtig opgave,” siger Ole Møller.
 
Medarbejderne er klar til at tage imod
Medarbejderne i vejledningscenteret har stor viden om de mange muligheder der er inden for voksen- og efteruddannelse og med at lægge uddannelsesplaner. Interesserede kan gratis booke en vejledningssamtale via onlinebooking https://amusyd-vejledningscenter.onlinebooq.dk/ eller på tlf.: 25 24 09 99.
 
Læs mere om vejledningscenteret her →
 

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ole Møller
Udviklingschef ved AMU SYD
25 24 07 30 | olm@amusyd.dk