Nu har Niels vendt brillerne indad

25. august 2022
Nyhed-niels


Den individuelle vejledning på 360° kurset, har givet Niels mod på at ændre på de ting, der ikke gavner ham.

Efter en sygemelding på 2 år, var Niels Øland klar til at møde nye mennesker og udvikle sig. Jobcenter Kolding foreslog aktivering i en virksomhed, men det var ikke lige det, Niels havde brug for:
”Jeg bliver ikke motiveret af at være et sted i 4 uger, hvor jeg samtidigt er begrænset i min jobsøgning. Derfor foreslog min jobrådgiver det her kursus. Det gav mere mening for mig, fordi jeg så det som en mulighed for personlig udvikling” fortæller Niels


Åbent sind

Da Niels mødte ind på kursets første dag, var det uden forventninger til undervisningsformen. Han havde hjemmefra besluttet at gå ind til det med et åbent sind, for på den måde at få mest muligt ud af situationen.
”Man er nødt til at have et åbent sind, hvis man vil udvikle sig. Jeg glædede mig til at komme afsted på kurset, fordi jeg havde brug for, at der skete en forandring i mit liv.” siger Niels.


Ahaoplevelser

De forskellige opgaver og øvelser, der har været på kurset, har givet Niels redskaber til at få fornyet selvindsigt. Det har ikke skortet på Ahaoplevelser omkring det liv, han troede, der var helt styr på. Han fortæller:
”Vi har fx lavet en succes-kalender, hvor vi skrev ned, hvornår vi havde følt os som en succes – det var meget tankevækkende. Det blev tydeligt, at der var noget at arbejde med, når man fik det skrevet ned på den måde.”
Der har også været et tema om, hvordan hjernen fungerer og arbejder forskelligt. Det har været med til at visualisere, hvorfor mennesker tænker og agerer forskelligt, selvom udgangspunktet er det samme.


Sparring og vejledning

Underviserne på 360 har bl.a. givet Niels sparring på, hvordan han sætter sig selv mere i fokus, hvilke muligheder der er for videre udvikling og hvordan han handler på de ting, han har opdaget om sig selv.
”Og så er der jo alt det mere faglige; jeg har fået helt nye indgangsvinkler til mere målrettet jobsøgning, udformning af CV og hvordan jeg sælger mig selv.”
For Niels har det gjort en forskel, at underviserne har haft fokus på at komme hele vejen rundt om mennesket, for som han siger:
”Et godt arbejdsliv kræver, at man trives som et helt menneske. Det er der, man er nødt til at starte. Det har jeg fået plads og hjælp til her på kurset. Underviserne ved, hvilke knapper de skal trykke på, for at give de helt rigtige skub, uden at overskride grænserne, så det er lettere at se indad.”


Faglig retning

På den lange bane vil Niels gerne arbejde med at hjælpe mennesker, fx som UU-vejleder.
Med en baggrund som kontorassistent, er det dog i første omgang mere oplagt for ham at tage et overbyggende kursus, der hurtigere kan bringe ham i job. Det er derfor næste skridt på vejen, når han har afsluttet 360°-forløbet.
”Uddannelsen til vejleder er dyr, så nu vil jeg bare gerne have de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, så jeg kan komme i gang med at arbejde igen.” Siger Niels.


Sløjferne bindes til slut

Niels har oplevet forløbet som givtigt. Undervisningsformen har passet ham godt, fordi vekslingen mellem teori og øvelser gør det hele levende og let fordøjeligt.
”Indimellem kan det godt virke lidt rodet, men sløjferne bindes til sidst og alt giver mening i det store perspektiv” slutter Niels af.


Læs mere om kurset "360° til et nyt arbejdsliv" her →