Mon dine kompetencer matcher virksomhedernes behov?

28. marts 2022
2022-Positivlisten

 
Ved at udvide dit CV kommer du tættere på dit næste job. Med 6 uger jobrettet uddannelse får du kompetencer, der er matcher behovet ude i virksomhederne.
 
Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse?
Retten gælder ufaglærte og faglærte ledige samt perso­ner med en kort videregående uddannelse, der samti­dig har en erhvervsuddannelse.
Spørg din A-kasse eller dit Jobcenter om du er i mål­gruppen.
 
Hvilke kurser kan du deltage på?
Du kan frit vælge, hvilke kurser du vil på, bare du hol­der dig inden for samme erhvervsgruppe.
Listen viser alle kurser, som giver kompetencer til fag­områder, som bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.
 
Se vores samlede udbud af kurser på Positivlisten →