Medarbejderinvolvering og uddannelse baner vejen for bæredygtig omstilling

3. august 2023
2023-verdensmaalsspil


Logitrans har produceret ergonomisk løfteudstyr de sidste 80 år. Målet er nu at uddanne medarbejderne til at tænke bæredygtigt i dagligdagen og produktionen, så virksomheden kan være klimaneutral scope 1 og 2 allerede i 2030.

Bæredygtighed i hele organisationen

Strategi og ambitioner for arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed er helt på plads hos den familieejede virksomhed Logitrans i Ribe. Nu skal medarbejderne på kursus i ”Grøn omstilling og bæredygtighed”, så vejen mod målet bliver tydeliggjort. Det kræver nemlig et grundigt forarbejde, når de gode intentioner skal forplante sig i hele virksomheden og få alle medarbejdere til at arbejde mod de samme ambitiøse klimamål, og det er Logitrans CEO, Gitte Kirkegaard, helt klar over:

”Vi er meget bevidste om, at vores bæredygtighedsstrategi bl.a. skal drives fra produktionen, derfor skal vores medarbejdere involveres i arbejdet, så de tager ejerskab i omstillingen,” fortæller hun.

Allerede i starten af januar 2023 afholdte virksomheden derfor et kick-off for at sætte gang i arbejdet med strategien. I forlængelse af det var der et klart behov for hjælp udefra til at sætte fokus på problemstillinger og uddanne medarbejderne. Her blev AMU SYD en del af løsningen med et skræddersyet bæredygtighedskursus over fire dage.
 
”Det er første gang, vi er i en virksomhed, som har taget stilling og har en gennemarbejdet strategi med en klar målsætning, før vi kommer. Med Logitrans rammer vi på den måde lige ned i et ’sweetspot’. Det giver et rigtigt godt udgangspunkt for arbejdet med medarbejderne,” fortæller Michael Berggren, som sammen med Tommy Nowack underviser på kurset.
 
”Det er svært, hvis ikke umuligt, for virksomheder at forankre den grønne omstilling, hvis ikke medarbejderne er med. Det er ikke kun ledelsens ansvar. Der skal løftes i flok,” forklarer Tommy Nowack.
 
Forud for kurset har de to undervisere besøgt virksomheden for at sikre, at kurset blev tilrettelagt med relevant undervisning og oplæg, der går hånd i hånd med strategien.

Klimapartnerskab

Logitrans vil den grønne omstilling og ikke kun på papiret. De er også en af 14 Klimapartnere i Esbjerg kommune: En ordning for lokale virksomheder, der gennem et Klimapartnerskab forpligter sig til at styre mod en fælles klimamålsætning. Nicolai Haslund, klimakoordinator ved Esbjerg kommune, bidrager til kurset med et oplæg, hvor han fortæller om ordningen, tiltag, og hvordan kommunen gennem klimapartnerskabet hjælper med realistiske målsætninger, som er tilpasset den enkelte virksomhed og deres strategi. Også her er det væsentligt, at medarbejderne kender til vigtigheden af egen indsats i hverdagen.
 
”Der er så meget god vidensdeling og gode erfaringer, virksomhederne kan drage nytte af på tværs. Fx som her, hvor Logitrans gør noget aktivt for at få medarbejderne med. Det er helt rigtigt set. Det er i produktionen reduktionen sker, det er der ingen tvivl om,” fastslår Nicolai Haslund og påpeger, at netværket kun bliver mere værdifuldt i takt med, at flere virksomheder i fremtiden kommer med på vognen.

Et ’Wake-up call’

Medarbejdernes engagement har været stødt stigende kurset igennem, og der er blevet budt godt ind på opgaverne. Fx når det gælder om at komme med forslag til, hvordan de selv kan være med til at gøre en forskel i hverdagen.

Jan Henriksen har arbejdet som montør hos Logitrans i 16 år og beskriver kurset som et wake-up call:

”Vi er nødt til at gøre noget nu. Det har jeg virkelig fået øjnene op for. Og jeg er faktisk stolt af at arbejde i en virksomhed, hvor det er så tydeligt et punkt på dagsordenen,” fortæller han.

Han har allerede gjort sig nogle tanker om tiltag, han kan bidrage med i sin dagligdag og har bestemt ingen intentioner om at lade sin nye viden begrænse sig til arbejdsbrug:

”Jeg kommer også til at tænke anderledes derhjemme. Jeg kan slet ikke lade være. Det hele tæller, og der skal jo helst være en jord til vores børnebørn også. Det er virkelig fedt med et kursus, som man kan bruge til noget,” fastslår han.

For Camilla Nielsen, som er indkøbsassistent, har kurset betydet større indsigt og fælles forståelse for strategien. Hun føler sig bedre rustet til også at hjælpe kolleger i fremtiden, fordi hun nu ved præcis, hvorfor det giver mening at gøre tingene anderledes.

”Vi skal turde stille krav til hinanden, så vores viden ikke bare går i glemmebogen,” forklarer hun og fortæller videre, at hun allerede har taget det første skridt på vejen og er i dialog om bæredygtighed med Logitrans emballage-leverandører.

De to kolleger er enige om, at kurset er både brugbart og godt tilrettelagt:

”Man kan mærke, at kurset er lavet til os. Der er et tydeligt Logitrans-aftryk på undervisningen. Michael har før kurset gennemgået produktionen og planlagt ud fra det, så vi kan relatere til det hele. Det gør en kæmpe forskel,” fortæller Jan og Camilla

”Et totalt genialt koncept”

Operations manager ved Logitrans, Mogens Haugaard er heller ikke i tvivl om, at tiden er givet godt ud til efteruddannelse af medarbejderne.
 
”Det er befriende, at der findes et kursus, som er så relevant og aktuelt for vores strategi. Vi har brug for at ændre små ting i hverdagen og skabe en bevidsthed om, at det hele batter og giver mening,” forklarer han og fortsætter:

”Jeg er meget imponeret over, hvordan AMU SYD har formået at tilpasse sig vores specifikke behov og rette kurset til løbende, hvis noget skulle ændres. Det er der brug for i en produktionsvirksomhed som vores, hvor vi ikke altid ved, hvordan aktiviteten ser ud i næste uge.”

Logitrans er koblet på AMU SYDs Totalkoncept, så de på den måde kan slippe for at bruge tid på det administrative ifm. efteruddannelse. Den del er Mogens Haugaard særligt begejstret for:

”Egentligt var det lidt en joke, da jeg spurgte, om de ikke også kunne sørge for alt det administrative, for det synes jeg virkelig tager alt for meget tid. Men svaret var bare, at det kunne de da sagtens. Og det er ligegyldigt hvilke kurser, vi skal have medarbejdere på, så tager AMU SYD sig af det hele med både tilmelding og tilskud osv. -Og det virker bare. Det er genialt!”
 

Arbejdet fortsætter

Handlingsplanen er på plads helt frem til 2030, hvor målet er, at Logitrans er klimaneutrale i scope 1 og 2. Inese Niedola er ansat som QHSE & Sustainability Responsible og har det overordnede ansvar for at prioritere opgaverne og skabe synlighed om den grønne strategi i dagligdagen. Det har Inese bl.a. gjort vha. en ’Verdensmålsvæg’, hvor hele Logitrans værdikæde kan ses, hvor hver afdeling kan se sig selv, og hvordan deres indsatser spiller direkte ind i et bestemt verdensmål.
 
”Vi skal arbejde med forståelsen, og det gør vi bedst, når medarbejderne kan se sig selv i strategien. Derfor er det også meget værdifuldt, at vi har kunnet samarbejde om at sammensætte kurset, så alt passer til Logitrans, vores medarbejdere og den måde, vi gør tingene på,” forklarer Inese Niedola. Nu skal der samles op på alle de nye ideer, prioriteres og handles, så den nye viden ikke løber ud i sandet.

Ved kursets start undersøgte underviserne medarbejdernes indstilling til den grønne omstilling for at kunne måle på, om indstillingen ændrede sig under kurset. En undersøgelse efter kurset viste, at medarbejderne har flyttet sig markant i positiv retning med helt op til 48%. -Så der er god grund til grønne smil hos Logitrans.

”Vi skal alle sammen tro på, at de små ting batter. Det er en bold, som nu skal rulle. Og det glæder vi os til,” udtaler Inese til slut.