Haven i november

1. november 2022
aaret-i-haven-amusyd-november

Den sidste slutspurt inden vinteren kommer. 

Så er bladene ved at være faldet af, og de skal rives sammen, men smid dem endelig ikke væk. Fjern dem fra græsplænen og fordel dem ud i bedene hvor de vil tjene som jordforbedring, beskytte sarte planter mod frost og være vinterbolig for pindsvin. Vær dog opmærksom på, at blade og frugter som er angrebet af svamp skal fjernes helt, da svampesygdommene kan overvintre og smitte igen til foråret.

Fjern det sidste ukrudt (alt efter temperament) og pak havemøbler og andet haveinventar væk.

Tjek opbindingen

Når efterårs- og vinterstormene raser er det vigtigt, at nyplantede større træer er bundet ordentligt op, så roden ikke ødelægges og de bliver skæve eller vælter. Sørg for at tjekke, at opbindingen er i orden,  så træet stadig har mulighed for at bevæge sig fra side til side.

Plant hæk og andet barrodet

Barrodede planter som hækplanter, roser og løvfældende træer og buske sælges i stor stil for tiden, for lige nu er plantetidspunktet optimalt.

Du kan plante helt indtil jorden bliver frossen. Det er dog vigtigt at passe på rødderne og beskytte disse inden de kommer i jorden, da de er meget følsomme og kan tage skade på grund af udtørring.

Så nye stauder

Nogle staudefrø kræver en kuldeperiode for at spire, og dem er det fint at så nu. Så dem udendørs i bakker, sæt dem på et beskyttet sted og beskyt dem evt. yderligere mod mus og nysgerrige katte.

Gør havedammen vinterklar

Det kan være svært at holde havedammen helt fri for blade, men fjern så meget som muligt og spænd evt. et løvnet over. Blade i vandet vil synke til bunds, hvor de rådner og danner slam, hvilket vil føre til dårligere vandkvalitet, iltmangel og øget algevækst.

Hvis der er fisk i dammen, skal du være opmærksom på vanddybden. En dybde på 80-90 cm burde ikke give problemer, men hvis det er lavere, må du sørge for, at vandet ikke fryser helt til.

Pumpen kan ødelægges af frost så husk at få den op, hvis den står på lavt vand. Er den placeret i 80-90 cm dybde, kan den køre vinteren igennem for at ilte vandet samt afhjælpe tilfrysning.