Gratis tolkehjælp til virksomheder med døv medarbejder

17. maj 2019
2019_tolkehjaelp_doev_svejsekurser_amu_syd_Michell

Michelle Larsen er eksamineret tegnsprogstolk og tolker for Kadir Kurt, mens han er på efteruddannelse inden for svejsning på AMU SYD. Hun tolker tit for virksomheder med en eller flere døve medarbejdere.

Det gør hun, fordi princippet er, at en døv skal have samme muligheder som en hørende på en arbejdsplads. Det betyder, at virksomheden uden betaling kan bruge DNTM – Den Nationale Tolke Myndighed – til at bestille en tolk, når en døv person deltager i uddannelse, møder eller andet.

Mange virksomheder er imidlertid ikke klar over, at mulighederne findes.

”Lige nu er jeg med Kadir på efteruddannelse, og mit job er meget afvekslende. Jeg er vant til at assistere døve medarbejdere ved afdelingsmøder, seminarer eller samtaler, hvor en leder og den ansatte skal gennemgå forskellige regler og procedurer,” fortæller Michelle Larsen.

Næste gang Kadir får brug for en tolk er sandsynligvis, når han skal til jobsamtale. Den eneste forskel på Kadir og en anden dygtig svejser er, at der lige skal bruges lidt tid på tolkning engang imellem.

Gratis træning til virksomheden

Michelle Larsen fortæller, at virksomheder der ansætter en døv kan få op til 15 timers gratis træning i en afdeling eller hos enkeltpersoner. Her vil det typiske være hverdagsbeskeder, kollegerne lærer tegn for, så kommunikationen med en døv kollega bliver let. Det kan fx være tegn for: ’du skal huske at tage din sikkerhedshjelm på’, ’vil du med til frokost?’, ’skal vi køre sammen i morgen?’ eller specifikke fagbegreber.

”Der findes måske 5000 tegn for almindelige ting som bukser, trøje, sodavand osv. Når vi kommer til specielle, faglige udtryk inden for fx svejsning, kan Kadir og jeg selv opfinde tegn, som betyder bestemte ting. Ellers kan man på tegnsprog stave sig igennem tingene,” fortæller Michelle.

En virksomhed med behov for tolkebistand skal som udgangspunkt bestille en tolk ca. 14 dage før en opgave, men ofte kan virksomheden også prøve at bestille her og nu og så se, om der er ledige tolke til rådighed.