Arbejdsmarkedsuddannelser kan skaffe flere faglærte i Danmark

9. juni 2023
trepartsforandlinger-foto

 

I Danmark har vi brug for flere faglærte. Men flere faglærte kræver, at vi justerer eksisterende dele af uddannelsessystemet til netop dette formål. Dette er et af forslagene i et nyt udspil fra AMU Samarbejdet, Danske SOSU-skoler og DEG, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, som i et indspil til de kommende trepartsforhandlinger, der afprøver mulighederne for at gentænke Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) som et meriterende redskab til at styrke uddannelsesløftet fra ufaglært til faglært.
 
Gennem AMU kan man tilbyde individuelle, fleksible, skræddersyede og sammensatte AMU-forløb, der giver merit - og som vil motivere langt flere voksne ufaglærte til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. AMU-systemet repræsenterer en langt mere fleksibel måde at tilegne sig kompetencer på, ikke mindst fordi man kun i kortere perioder ad gangen skal bytte arbejdspladsen ud med skolebænken.
 
I trepartsforslaget skal AMU-programmet på denne vis benyttes som ”byggeklodser” i et sammenhængende erhvervsuddannelsesforløb. Og gennem arbejdslivet skal man kunne sætte AMU-kurserne sammen til en hel erhvervsuddannelse og på den vis ”spise elefanten i bidder”.
 
Det vil forbedre mulighederne for at løfte flere ufaglærte til faglært status, give virksomhederne større fleksibilitet i brugen af efteruddannelse og bidrage til en større overskuelighed, motivation og fleksible muligheder for at forblive i arbejde, imens man uddanner sig til et faglært niveau, også selvom man ikke umiddelbart kan overskue eller er motiveret for et længerevarende uddannelsesforløb på skolebænken.
 
For yderligere information kontakt venligst:
 
Asbjørn Nielsen
Direktør, AMU SYD
Tlf. 25 24 07 00
asn@amusyd.dk