AMU SYD – vante rammer, men nye forudsætninger

20. maj 2020
2020_covid_personlig_fort__lling_amusyd_Heino

Corona-krisen: En personlig fortælling af Heino Svenningsen, direktør på AMU SYD.

 

Fælles nedlukning – jamen, det gør vi

”Da vi fik meldingen fra Mette Frederiksen om fælles nedlukning af Danmark, tænkte jeg, jamen det gør vi”, indleder Heino om den dag, hvor han måtte sende både kursister og medarbejdere hjem uden helt at vide, hvornår han reelt måtte åbne dørene til AMU SYD igen.

 

Personale – forskellige reaktioner og nye opgaver

”De første 14 dage handlede meget om personale, og jeg havde løbende onlinemøder med chefgruppen. Der var stor forskel på medarbejdernes reaktioner. Nogle var kede af det eller frustrerede, mens andre var mere løsningsorienterede”. 

”Mange medarbejdere kontaktede mig og spurgte, hvordan de kunne hjælpe i den nuværende situation. Det har været positivt at se medarbejdere påtage sig opgaver, de normalt ikke varetager. En køkkenmedhjælper har fx hjulpet med det praktiske arbejde i genåbningsfasen, hvor kantinen jo indtil videre har været lukket”. 

”En stor opgave har også været hele tiden at formidle relevant information til kursister og elever på hjemmeside og sociale medie”. Om dette fortæller Heino videre, ”Informationer og lovændringer er kommet i en hastighed, så vi har haft svært ved at følge med. Bedst som vi informerede ud kom der nye ændringer. ”

 

Kun få kender reelt AMU-systemet

”Efter de 2 uger går det jo op for os, at det her tager længere tid, end vi først regnede med. Her starter bekymringen for alvor i forhold til AMU SYDs økonomi og vores fælles arbejdsplads”, fortæller Heino om en tid, hvor økonomi og senere det politiske aspekt kom til at fylde det meste af arbejdsdagen.

”Den største overraskelse i denne her corona-krise er nok, hvor få mennesker i Danmark, som reelt ved, hvordan AMU-systemet hænger sammen. Mange har løbende sagt til mig: I er da omfattet af den eller den hjælpepakke. Men nej, det er vi ikke. Det var først her til sidst, at AMU fik en økonomisk håndsrækning. Nu må vi se, hvordan vi med hjælpepakken kan få det økonomiske til at hænge sammen”.

 

Det politiske arbejde

Om det politiske spil fortæller Heino, ”Jeg kan godt kan lide det politiske. Det er et spændende arbejde, men i denne tid har det desværre handlet om ubehagelige konsekvenser – både for AMU SYD og AMU-systemet i det hele taget.

Arbejdet handler om at være på forkant med tingene og være klar hele tiden fx når der kommer henvendelser fra medier.”, siger han og slutter den politiske snak med ”Jeg har erfaret, hvem vi ikke får opbakning fra, og hvem vi kan regne med i krisetider”.

 

Da AMU SYD fik digital undervisning

”Pludselig kunne vi ikke undervise elever og kursister på skolen i en periode, og så gik digitaliseringen hos os hurtig”, fortæller Heino.

”Selvom vi var lukket for fysisk fremmøde, var vi forpligtet til at undervise vores elever fx inden for teknisk isolering. Der gik ikke mange dage, så blev de undervist online. Det var dejligt at se energien blandt medarbejderne og en indstilling til, at det skal vi”.

Om Digitaliseringsprocessen siger Heino: Den er blevet fremskyndet, og jeg håber og ved” at vi fremadrettet kan bruge meget af det, vi har udviklet i løbet af de sidste par måneder”.

 

At genåbne til en ny hverdag

”I forhold til en større genåbning har overvejelserne været, om vi har nok kapacitet til retningslinjerne om afstand. Men det skal nok gå, for medarbejderne har godt styr på det”.

”En overvejelse er, hvordan vi internt overholder de nye retningslinjer. Kollegerne her på AMU SYD er meget sociale, og vi skal alle vænne os til at komme tilbage i vante rammer, men under nye forudsætninger med fysisk afstand, frokost hver for sig og kolleger, som stadig arbejder hjemme”, siger Heino om de nye tider på vores fælles arbejdsplads.