AMU SYD modtager SammenomJob-prisen

8. januar 2024
AMU-SYD-sammen-om-job-2024-1200x628-_Horisontalt_

 
AMU SYD har modtaget SammenomJob-prisen for inklusion og skabelse af meningsfulde jobmuligheder. Prisen gives ud fra fem kriterier, der alle er medvirkende til bæredygtige jobs, og hvoraf mindst tre skal være opfyldt.

Med udgangspunkt i et inkluderende arbejdsmiljø er flere medarbejdere på AMU SYD i fleksjobansættelser eller arbejder på nedsat tid, ligesom vellykkede virksomhedspraktikker har åbnet døren for nye ansættelser. 
 

Mangfoldighed, udvikling og bæredygtige jobs

Maria Bang fra Kolding kommune giver følgende begrundelse for, at AMU SYD modtager prisen: 

"Vi kender alle AMU SYD som en uddannelsesinstitution, som hver dag gør en kæmpe indsats for opkvalificering og uddannelse af ledige medborgere og ikke mindst medarbejdere fra det lokale arbejdsmarked. Men med SammenomJOB-prisen fremhæver vi, at AMU SYD også er en virksomhed og arbejdsplads, som på mange måder gør et helt særligt stykke arbejde for sine egne medarbejdere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet med fokus på opkvalificering, arbejdsmiljø og fastholdelse.

De går forrest med fx fleksibilitet indenfor ansættelsesformer og arbejdstid (bl.a. deltid, skånejob, timelærere, vikariater, fuldtid, fleksjob) og der er et stort aldersspænd i medarbejdergruppen med alt fra 20 års, 25 års og 40 års jubilæum til ansættelse af dimittender, som får chancen for at vise deres mange evner og nye kompetencer.


På samme tid er der mange konkrete og gode eksempler på, hvordan AMU SYD baner vejen til værdifuldt arbejde for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og mulige fremtidige medarbejdere.
 
Et par eksempler fra indstillingsperioden er en vellykket virksomhedspraktik, som efterfølgende er ført til en fast fleksjobansættelse i virksomheden og en medarbejder, som egentlig er tilkendt førtidspension, hvor AMU SYD har kunne tilrettelægge arbejdsopgaverne og timetal, så de imødekommer medarbejderens nye skånebehov og hverdag.
 
Med andre ord: AMU SYD er en arbejdsplads, som er med til at skabe et arbejdsmarked med mangfoldighed, bæredygtige jobs, flere faglærte til fremtiden og hvor man får helt lyst til at være ansat! 💪
  
Prisen blev overrakt på AMU SYD torsdag d. 4. januar 2024 og efterfølges af en fælles fejring af de i alt 76 SammenomJOB prismodtagerne, der afholdes på Koldinghus d. 19. januar 2024.