Vi skal være omstillingsparate

18. maj 2020
2020_covid_personlig_fort__lling_amusyd_Anders

Corona-krisen: En personlig fortælling af Anders Hansen, faglærer inden for Rengøring og facility på AMU SYD.

 

Elever – en del af det kritiske beredskab på sygehuse

”Selvom vi torsdag morgen den 12. marts oplevede en usikkerhed om, hvordan vi skulle tage i mod, afslutte og sende vores elever hjem, fik vi dem samlet og lukket ned på en god måde”, fortæller Anders Hansen, som blandt andet underviser rengøringstekniker-elever.

”Eleverne var en del af det kritiske beredskab primært fra sygehuse, så de fleste var ret afklarede og skulle direkte på arbejde”.

 

”Som underviser skulle vi hurtigt omstille sig til, at skolen - for både elever og deres arbejdsgiver - var sekundær i en periode. For mig har den hjemsendte periode handlet om at bevare den gode relation til både arbejdsgivere og elever. Arbejdsgiverne har haft brug for elevernes arbejdskraft”.

Anders og hans kolleger har derfor haft væsentlig mindre undervisning under nedlukningen. AMU-delen, hvor han også underviser, var helt lukket. ”I stedet har jeg brugt kræfter på koordinering og formidling af de løbende ændringer i lovgivning”.  

 

Onlineundervisning – både som faglærer og kursist

”Det har været fint at arbejde hjemmefra i en periode, og personligt er jeg kommet i gang med video, digital undervisningsmateriale og onlinekursus. Det giver en god afveksling i hverdagen, som vi også kan bruge fremadrettet”, siger Anders.

 

Et samarbejde med andre AMU-skoler omkring digital undervisningsmateriale er blevet fremskyndet på grund af corona. ”Her prøvede jeg rollen som elev og modtager af digitalundervisning. Dynamikken og dialogen er langt fra den samme online, som når vi underviser face to face, fortæller Anders om den lærerige proces.

 

Fleksibilitet

”Hjemsendelsesperioden har betydet mindre daglig sparring og kontakt mellem os kolleger. Til gengæld har kontakten til arbejdsgivere været øget i perioden”. Fleksibiliteten mellem de tre parter – elever, arbejdsgiver og AMU SYD - i denne periode, oplever Anders som en styrke. ”Vi indrettede os som skole, da arbejdsgiverne og eleverne skulle være kriseberedskab”.

 

”De to parter var til gengæld klar til, at skolen igen var en høj prioritet, da regeringen åbnede for, at eleverne igen måtte komme fysisk på skolen. Arbejdsgiverne har været fleksible ift. hurtig tilbagevendingen. To fulde hold er indkaldt med to dags varsel”, siger Anders.

 

En af de store udfordringer var at få plads til alle eleverne, så retningslinjerne omkring afstand bliver overholdt. Da mange AMU-kurser fortsat ikke er startet, er der plads på skolen og andre undervisningslokaler er taget i brug. ”I forhold til overholdelse af de ny hygiejnekrav ift. med corona, oplever vi ikke den store forskel, da eleverne gør rent på sygehuse og derfor er vant til høje hygiejnekrav”.

 

Genåbning med nye retningslinjer - kreativitet

Genåbningen af AMU SYD betyder en anderledes skoledag på grund af retningslinjerne om kun at være i eget undervisningslokale og ellers udenfor. Her fortæller Anders ”Kantinen er lukket, og eleverne er ikke sociale med elever på de andre hold. Vi undervisere har til gengæld været lidt kreative, så undervisningsdagen ikke er så ”kedelig”. Vi har fx lavet GPS-løb, hvor eleverne skulle rundt i området og løse opgaver”.

 

”Mit indtryk er, at vores elever i sundhedsvæsenet har været hurtige til at omstille sig, og den omstilling har vi som skole skulle bakke op om ved tilsvarende at være omstillingsparate. Vi var tvunget til at tænke kreativt og fremskynde nogle ting. Fremadrettet kunne vi godt indimellem lave lidt benspænd for sig selv. Ikke alting behøver at være som det plejer”, siger Anders med et smil.

 

”Jeg kan mærke, vores elever er glade for at være tilbage. De har knoklet som en del af kriseberedskabet, og det har krævet meget af dem. Jeg er stolt af vores elever og, at vi som skole har kunnet støtte dem og deres arbejdsgivere i denne her periode. AMU SYD er jo til for deres skyld”, slutter Anders af med at sige.