Nye vejledninger og retningslinjer giver udfordringer

15. maj 2020
2020_covid_personlig_fort__lling_amusyd_Jesper

Corona-krisen: En personlig fortælling af Jesper Faurholt Jacobsen, Bygnings- og serviceleder på AMU SYD.

  

At være på ferie, når Danmark lukker ned

Jesper nød ferie på Tenerife, da Danmark og store dele af verden nærmede sig nedlukning. ”Vi fulgte med i de danske nyheder på afstand og oplevede samtidigt, hvordan vores ferieby gik fra normal aktivitet til helt usædvanlige stille gader, den dag vi skulle hjem”.

 

”Da nyheden om nedlukning af Danmark og AMU SYD kom, fik jeg hurtigt indrettet et midlertidig kontor på terrassen - situationen var jo helt særlig”, fortæller Jesper om denne specielle ferieoplevelse. ”Vi kontaktede rejseselskabet, men vores hjemrejsedato var så tæt på, at den blev fastholdt, og så slappede vi af de sidste par dage. Tidligt om morgenen på hjemrejsedagen blev vi dog kraftigt opfordret til at komme hurtig afsted ud i lufthavnen, inden politiet begyndte at kontrollere trafikken”.

 

Hjemme igen – sikring af de fysiske tomme bygninger

Hjemme igen får Jesper kontakt til alle pedellerne for at blive opdateret – hvad har de gjort, og hvad skal han have gjort. ”Mit arbejde handlede især om at få kontakt til underleverandører og håndtere de fysiske bygninger, selvom skolen var lukket for undervisningsaktivitet”.

 

Jesper har som en af de få været fysisk på skolen i en periode, mens AMU SYD har været lukket ned. ”Selvom vi havde lukket ned, kom der et akut problem, jeg måtte håndtere”, siger Jesper. ”Først senere kom de andre pedeller, og så fik vi udført endnu flere praktiske og nødvendige opgaver, som er svære at lave inden for normal åbningstid fx i undervisningslokaler”.  

 

De mørke, tomme gange..

Jesper fortæller: ”Det har gjort indtryk at gå rundt i de mørke, lange og tomme gange. Det har været nødvendigt at holde fast i selvdisciplinen og lægge nogle konkrete planer for at holde momentum”.

Jesper har været på AMU SYD i 2 år og er vant til, at kolleger kommer til ham og snakker face to face. ”Under nedlukningen har kommunikationen i pedelgruppen primært foregået én til én i telefonen. Det har fungeret fint”.

 

Genåbning – svært at skaffe materialer

For Jespers vedkommende har genåbningen af AMU SYD handlet om både planlægning og udførsel af de praktiske opgaver – bestilling af materialer som sprit, ekstra tørreservietter, inddeling af skolen, opsætning af skilte mv.

”Det var og er en større udfordring at skaffe fx nok sprit og andre mangelvare, hvilket har betydet, at nogle virksomheder har udnyttet situationen og ønsket at sælge håndsprit til urimelige priser”.

 

Nye erkendelser

”En ting, som har overrasket mig, er den måde, jeg oplever at få de vigtige informationer og løbende opdateringer, der kommer fra diverse myndigheder. Jeg har brugt meget tid selv på at søge de nyeste vejledninger og retningslinjer”.

Jesper uddyber: ”Den interne information har også været en udfordring. ”Alle de ting, der skal gøres på en ny måde og ikke mindst måden, vi nu skal være sammen på, har haft store konsekvenser for planlægning og afvikling af kurser. Det er normalt ikke noget, jeg i så stort omfang er involveret i”.  

 

”Jeg har dog oplevet, at AMU SYD har ændret sig – tingene går stærkere – vi kan godt ændre noget hurtigt”, fortæller Jesper her til sidst. ”Det har også været positivt at opleve, at kollegerne er gået til denne her mærkelige periode med gå-på-mod. Mange har tilbudt at komme ind og hjælpe. Og mange gør meget af det, som ikke nås i hverdagen”.