Vellykket kombination af dansk og rengøring

28. april 2021
dansk_rengoering_foto_kollage

Over 100 ledige jobs i Sydjylland inden for rengøring fik AMU SYD og Kolding Jobcenter til at gå sammen om et kursusforløb i moduler til flersprogede, hvor kompetencer inden for rengøring bliver kombineret med sprogundervisning. De første erfaringer peger på en stor succes.

De fleste har sikkert hørt skrønen: ’Enhver idiot kan da gøre rent’. Men det er ikke tilfældet. Et rengøringsjob kræver specialviden om bl.a. kemikalier og overflader samt, at medarbejderne kan forstå de termer, som bliver brugt i rengøringsbranchen.

”Mange tror, at flersprogede ’bare’ skal lære noget mere dansk for at komme i arbejde, men det er alt for bredt. Det er vigtigt, at den enkelte kan koble sine danskkundskaber med det fag, man skal arbejde i,” fortæller Lene Bojesen, som sammen med sin kollega, Katrine Jørgensen, står for undervisningen af deltagerne.

 

Sammenhæng er vigtig

De har begge en undervisningsbaggrund fra sprogskoler og ved, at der er mange faktorer, der skal indregnes i undervisningen, før det giver succes, fx kursisternes skolemæssige baggrund, kultur osv. Og så skal kursisterne opleve, at de har et behov for at lære sproget. Her er udsigten til et få et job inden for rengøring eller mere uddannelse en stærk motivation.

Det er ikke nok at kunne sige danske ord. Kursisterne skal kunne forstå dem i forhold til det fag, de skal arbejde inden for. I rengøringsbranchen er det fx vigtig at forstå, hvad en overflade er eller de mange forholdsord, som angiver, hvor der skal gøres rent, fx ’under stolene’ eller ’ovenpå skabene’.

 

Maler og tampen brænder – praktisk læring

Derfor sætter Lene og Katrine ind med en meget praktisk og intuitiv undervisningsform. Eksempelvis har kursisterne leget tampen brænder og malet med forskellige farver, lag på lag på forskellige materialer, så holdet får mulighed for at tale om, hvad der er ovenpå farven, hvordan overfladen ser ud, hvilke materialer, der er under osv.

”Det giver kursisterne en fornemmelse af de begreber, de kommer til at arbejde med i hverdagen. Vi giver dem også et indblik i den arbejdsramme, som de skal indgå i. På samme tid er det fin træning i hverdagsdansk, som de jo skal bruge henne i børnehaven, i supermarkedet eller i snakken med naboen,” fortæller Lene Bojesen.

En stor og vigtig sidegevinst er den samhørighed og de sociale netværk, som opstår mellem kursisterne.

Oprindeligt startede vi op i begyndelsen af december 2020, men efter en Corona-nedlukning kort før jul er forløbet nu startet op igen. ”Erfaringerne fra første kursusopstart og efter de første uger i april peger på en klar succes, der kan bredes ud. Kursisterne rykkede sig sprogmæssigt rigtig langt allerede på de første uger, og tal viser jo fortsat, at der er stor mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for rengøringsbranchen, fortæller udviklingschef Ole Møller fra AMU SYD.

 

Mål for kursus

Deltagerne gennemgår det første modul på syv uger med efterfølgende mulighed for praktik på 14 dage. Forløbet afsluttes med en evaluering imellem AMU SYD, de deltagende jobcentre og den enkelte deltager. Evalueringen kan resultere i et modul mere på syv uger – med efterfølgende praktik på 14 dage o.s.v.

Viser praktikken, at den enkelte kursist er klar til at komme i job, så kan forløbet afsluttes. Senere kan laves en opfølgning, som på sigt kan lede til en uddannelse til rengøringstekniker.

”COVID-19 har ikke mindst været en øjenåbner for, at der bliver gjort rent på den helt rigtige måde. Derfor er der stor efterspørgsel efter nye rengøringsmedarbejdere, der har de rette kompetencer inden for rengøring og forstår, hvilke opgaver der skal udføres. Det er et vigtigt kursusforløb,” siger Ole Møller.