Uddannelse til plastmager har betydet gode job- og lønmuligheder

21. april 2021
Foto_til_nyhed_Jorn_Olsen_AMUSYD(1)

”Jeg arbejdede som ufaglært og oplevede, at det gik op og ned med fyrringer. Jeg ønskede mere jobsikkerhed og gik i gang med at finde en relevant uddannelse. I samarbejde med min arbejdsgiver blev vi enige om, at jeg skulle tage uddannelse til plastmager hos AMU SYD i Ribe, hvorfra jeg blev færdigudlært i 2004” fortæller Jørn Olesen”, som i disse dage er tilbage på AMU SYD for at tage certifikat til mobilkran.

Danske Erhvervsskoler og – Gymnasiers Adfærdsundersøgelse Grundforløb 2 elever fra Januar 2020 – februar 2021 viser, at det fortsat er arbejdsplads, chef og bekendte inden for faget, som påvirker valg og selve beslutning af uddannelse lige op til uddannelsesstart. Undersøgelsen, som er baseret på data fra 6.920 elever optaget direkte på grundforløb 2 i løbet af 2020, belyser, hvorfor, hvordan og hvornår de voksne valgte starte uddannelse, og hvad var deres alternativ.

 

At tage uddannelse som voksen

Adfærdsundersøgelsen viser, at Stabilitet og sikkerhed herunder jobsikkerhed, stabil indkomst og mulighed for lære-/elevplads er afgørende for at vælge uddannelse.
Det samme fortæller Jørn: ”Jeg er tidligere uddannet lagermand, men har ikke brugt uddannelsen så meget. Plastmageruddannelsen er derimod en uddannelse, som efterfølgende har givet mig mange jobalternativer og mulighed for god løn”.

Han uddyber: ”Jeg var jo vandt til at arbejde, så det var fedt, at uddannelsen veksler mellem tid på arbejdspladsen og skole. Vi var elever fra forskellige virksomheder og oplevede et godt sammenhold.

 

Drømmen om udlandet og højere løn

”Efter uddannelsen arbejdede jeg i en periode på kortidskontrakter som vingetekniker og reparerede vindmøller på kranplanforme på fastland, fortæller Jørn, som har taget flere GWO og offshore kurser for senere at blive sendt på projekter uden for Danmarks grænser.

”De sidste mange år har jeg været rejsemontør for forskellige virksomheder og repareret vindmøller offshore. Når du er på job og skal lave større eller mindre skader, er det fedt, at man næsten kan få det til at se ud som om, der aldrig har været en skade, så vingen er så god som ny”. Du ved aldrig, hvad den næste dag bringer, og for det meste er det et meget alsidigt arbejde. Jeg har altid gerne ville sendes på opgaver i udlandet. Det er der, pengene ligger”.

 

Fra vinge tekniker til supervisor

”Efter at have være kontraktansat som rejsemontør er jeg nu blevet fastansat som supervisor. Jeg bliver stadig sendt derhen, hvor opgaverne er – også i udlandet. Forskellen er, at i tiden mellem projekterne arbejder jeg nu i virksomhedens værksted.

Jeg har også mere ansvar og selvfølgelig kontorarbejde, det skal man være forberedt på i sådan en stilling”, fortæller Jørn om sit nye job. ”Som mellemleder er du samtidigt bussemanden, men jeg synes, det er meget tilfredsstilende, når jeg leder folk i den rigtige retning, og oplever, at det hele kører, som det skal”.

 

Som ledig får du 110% dagpenge under uddannelse

Vidste du, at hvis du er ledig og starter på Plastmageruddannelsen i løbet af 2021, får du 110% af dagpenge under uddannelse.

Læs mere om uddannelsen til plastmager og de mange jobmuligheder, den giver

 

Kontakt vores Uddannelses- og praktikpladskonsulent Kasper Greendahl og hør om dine muligheder for at blive faglært.