Få mere ud af arbejdsfordeling

1. september 2020
2020_Konsulenter_SoMe_1200x686

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har natten til mandag indgået en ny aftale om arbejdsfordeling som erstatning for lønkompensationsordningen, der udløb lørdag.

Den nye ordning, som gælder resten af året, giver virksomheder forbedrede muligheder for at dele arbejdet mellem de ansatte i stedet for at fyre folk. Under hjemsendelsen kan medarbejdere modtage en (forhøjet) dagpengesats på 23.000 kr./md. hvilket er ca. 20 procent over den normale maksimale dagpengesats.

 

Bedre muligheder for efteruddannelse

Den nye ordning rummer gode muligheder for at kombinere arbejdsfordeling og hjemsendelser med efteruddannelse.

I en situation med aktivitetsnedgang, kan virksomheden iværksætte og gennemføre opkvalificeringsforløb, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Derudover rummer aftalen muligheder for, at medarbejdere under uddannelse kan undtages fra arbejdsfordelingen. I alt giver denne nye aftale virksomhederne en række nye muligheder for at kombinere arbejdsfordeling med efteruddannelse.

På denne måde kan virksomhederne nu langt lettere indgå aftaler om arbejdsfordeling, så medarbejdere kan gå på kursus de dage, hvor de ikke skal på arbejde. Det bidrager til virksomhedernes kompetenceprofil - og det er en langt bedre løsning end at afskedige dem.

 

VEU og AMU er en del af løsningen

Det er sandsynligt, at mange af de virksomheder, som fortsat presses af Corona-krisen, i den kommende tid får brug for en hjælpende hånd. I denne situation kan en del af løsningen imidlertid findes i voksen- og efteruddannelsessystemet.

Efteruddannelse er både billigt, hurtigt, gennemprøvet og helt usædvanligt effektivt. De danske virksomheder kan nu bruge VEU og AMU som en ”fyrings-buffer”, der muliggør, at man kan sende sine medarbejdere på kursus i stedet for at fyre dem. Som en heldig ”bivirkning” gør ordningen det ikke alene muligt at beholde medarbejderne i virksomheden – den gør dem også dygtigere.

 

For yderligere information om tilrettelæggelsen af efteruddannelsesforløb står vores dygtige konsulenter, klar til at hjælpe med planlægningen.