Når en udadvendt konsulent holdes i bur

29. maj 2020
2020_covid_personlig_fort__lling_amusyd_Kirsten

Corona-krisen: En personlig fortælling af Kirsten Danielsen, uddannelseskonsulent på AMU SYD

 

Jeg har savnet kollegerne

”Flere kolleger har jeg ikke set siden uge 8, det er lang tid. Jeg var lige kommet hjem fra 14 dages ferie og glædede mig til at komme ud på AMU SYD, og så lukkede det hele ned…”.

Ordene kommer fra Kirsten, der er uddannelseskonsulent på AMU SYD og har et udadvendt job, hvor hun er vant til at være meget på kundebesøg.

”Normalt er jeg meget ude hos kunder, og jeg kommer primært på kontoret for at få lavet opfølgning på møder, administrative opgaver samt sparring med kolleger. Forskellen her, mens vi sad hjemme, er, at det tager længere tid at udføre opgaverne på grund af afstanden imellem hinanden, fordi synergieffekt, som opstår i en face to face dialog ikke er til stede på samme måde”. 

 

En anden måde at løse kerneopgaven på

”Jeg har ikke haft mulighed for at løse mine kerneopgaver, på samme måde som jeg plejer, fortæller Kirsten. ”Fx kunne jeg ikke tage ud og besøge kunder. Og de aftaler vi allerede havde lavet om møder, jobmesser og informationsmøder gik i stå fra dag 1. Virksomhederne har selv haft lukket ned, så de heller ikke kunne holde møderne fysisk”, fortæller Kirsten. 

”Jeg savner meget at køre ud til kunder. Men til gengæld har corona-perioden gjort, at jeg har haft tid til at lære at holde onlinemøder og deltage mere på webinar, som kan udvikle mig til at være skarpere, når vi ruller igen. Der er mere tid til at fordybe mig i opgaverne og telefonsamtalerne. På den måde har jeg bevaret relationerne, og der har været en fælles forståelse fra begge sider, og det har på en måde bragt os nærmere hinanden”.

”Under normale forhold finder mine telefonsamtaler ofte sted på vej fra A til B i bilen. Under Corona har jeg siddet herhjemme og talt helt uforstyrret, og jeg har haft på fornemmelsen, at personen i den anden ende af røret også har haft mere tid”.

At arbejde hjemmefra er ikke uvant for Kirsten, og hun fortæller videre: ”Jeg giver meget af mig selv, når jeg ringer ud, så jeg vil helst være alene i rummet. Så på AMU SYD går jeg ud af fælleskontoret, og ellers tager jeg telefonsamtalerne i bilen eller fra hjemmekontoret”. 

 

Lad os bevare intensitet og flow

”Jeg har løst flere af de opgaver, jeg ellers ikke havde nået. Det er meget intenst at sidde hjemme og arbejde, for jeg bliver ikke afbrudt. Det kan også være en fare, for jeg graver mig ned i opgaverne og får fx ikke tjekket mail, og på den måde er der da et par interne møder, som jeg pludselig har opdaget, er i gang”.

”Jeg kan dog godt lide denne intense arbejdsform”, siger Kirsten og fortæller videre: ”Nu, vi er tilbage på kontoret igen, kan vi godt øve os på at være mere intense i opgaveløsningen. Vi kan jo aftale korte møder i løbet af dagen, så vi ikke afbryder hinanden løbende, så vi opnår et mere struktureret flow”.

 

Online giver helt nye muligheder

”Tiden under Corona har også været brugt til at erkende, at Onlinemøder slet ikke er så ringe endda, og jeg tror, at den mødeform er kommet for at blive. Online møder kan ikke erstatte fysiske møder, men de kan supplere hinanden, hvis man hurtigt skal have svar eller flere skal mødes på tværs af landegrænser og regionale skel, hvor kalender-gymnastikken kan være en udfordring for at gennemføre et møde hurtigt”.

Kirsten roser sine kolleger og fortæller: ”Kollegerne har været seje til at omstille sig til at arbejde på denne her måde – altså hjemme og hver for sig, og hurtigt blev der udviklet onlinekurser”, og det er fedt, at vi er begyndt med netop onlinekurser.

Vi har evalueret på onlinekurserne, og ifølge kursisterne har ”de været mega gode, og de har ikke følt, at det var langtrukkent eller kedeligt”. Materialet, som blev delt med kursisterne, var gennemarbejdet, og det tekniske fungerede perfekt.

Om mulighederne online konkluderer Kirsten: ”Det giver os mulighed for at tilbyde vores kunder helt andre produkter og dække uddannelsesønsker f.eks. across border. Det har et stort potentiale og et udviklingsområde, som jeg glæder jeg mig til, at vi forfølger”.