Genåbning – når vi alle ikke er tilbage på skolen

25. maj 2020
2020_covid_personlig_fort__lling_amusyd_Eva

Corona-krisen: En personlige fortællinger af Eva Nør, kursussekretær på AMU SYD

 

Jamen, så gør vi det

”Da vi lukkede ned om torsdagen, tænkte jeg, jamen så gør vi det. Jeg pakkede pc og head-set osv. under armen, og så hjem og få det til at virke.” fortæller Eva Nør om torsdagen, hvor Danmark og dermed AMU SYD lukkede ned.

”Hjemme får jeg indrettet arbejdspladsen og skal nu finde en ny hverdag, hvor både jeg og to børn er hjemme. Min mand fortsætter med at tage afsted på arbejde tidligt om morgenen som vanligt”.

For Eva har den største forandring været, at hun ikke mere er fysisk afsted på arbejde i et fast tidsrum, hvilket udvisker linjerne mellem arbejde og privat.

”Men det er også det, der gør det spændende – at få det til at lykkes, i en ny og ukendt situation”.

 

Fleksibilitet, der virker

Hun fortæller, at både hende og AMU SYD som arbejdsgiver har været fleksible i perioden.

”Jeg har fundet en balance mellem at ”være på arbejde” og hjælpe børnene med at få deres hjemmeskole til at fungere. Her har min chef været meget forstående og givet mig den frihed, der skulle til for at få det til at hænge sammen. Jeg har til gengæld kunnet arbejde om aftenen, og når chefen ringer en sen eftermiddag og skal have løst en opgave. Jeg vil jo gerne hjælpe – så vi kan komme stærkt ud på den anden side af denne krise. Det er fleksibilitet, når det er bedst– det er fedt”, siger Eva.

 

Nedlukningen – opgaver og informationer

Ved nedlukningen var den første opgave for kursussekretærerne at få sendt informationer ud til de kursister, som fik aflyst deres kurser. ”Da den opgave var løst, havde vi ikke så mange opgaver hjemme. Så vi tog fat på at gøre klar til, når vi må komme tilbage og få styr på de ting, vi normalt ikke rigtig har tid til”, fortæller Eva.

Eva oplever, at hendes chef er god til at dele relevant viden. ”Vi vil gerne have AMU SYD til at køre – informationer er med til, at vi både vil og kan hjælpe”

”Det er en underlig tid – tingene ændrer sig hele tiden igen og igen. Men vi tænker mere ud af boksen nu. Hjemsendelsen har styrket vores måde at tilgå opgaver på”.  

 

Nedlukning – relationer og samarbejde

De digitale kommunikationssystemer har gjort det nemt at holde kontakt med både kolleger og chefen, selvom de fysisk sidder hvert sit sted. ”Onlinekurser har gjort, at vi også har haft kontakt med kursister under den fysiske nedlukning. Vi har været gode til at lave en hurtig omstilling. Det er blevet mere synligt, at vi er gode til at hjælpe hinanden og påtage os nye opgaver”, siger hun. 

 

Genåbning – når vi ikke alle er tilbage på skolen

Den 23. april bød AMU SYD velkommen til de første kursister med fysisk tilstedeværelse efter 6 ugers nedlukning.

Om det siger Eva: ”Vi i sekretærgruppen på AMU SYD har valgt at dele os i to grupper – en er fysisk tilstede på skolen og den anden sidder hjemme. På den måde er vi sikret, hvis nogle bliver syge”. For en genåbning af AMU SYD betyder hos os stadig – vi holder sammen på afstand. 

”Det var nemt at tage hjem den torsdag i marts, hvor vi alle var i samme båd”, siger Eva om hjemsendelsen og fortsætter med: ”Det er lidt svære nu, hvor nogle kolleger er fysisk på skolen, mens de andre sidder hjemme. Det kan indimellem godt være lidt frustrerende, og tanker som at de nok får et andet sammenhold i den gruppe, fordi de fysisk nu sidder samme sted. Det kan godt være lidt svært.

Jeg savner den daglige fysiske kontakt og sparringen med kollegerne og ikke mindst vores kunder”.

Eva slutter af med at sige: ”Jeg har dog oplevet, at fleksibiliteten ved at arbejde hjemme er god. Når vi alle er tilbage på skolen, håber jeg stadig at kunne arbejde hjemme… Indimellem 😊