Hver fjerde byggevirksomhed er på udkik efter nye medarbejdere

29. januar 2020
specialarbejder_amusyd_learnmark_kollage__eb

Praktiske oplysninger om opkvalificeringsforløbet

 
Ledige bliver matchet med bygge- og anlægsbranchen

 Der er brug for masser af folk i bygge- og anlægsbranchen til at bygge veje, nye supersygehuse eller renovere vores kloaknet.

Derfor har AMU SYD i samarbejde med erhvervsskolen Learnmark, arbejdsmarkedsparter, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering og Job7 skræddersyet et rekruttering- og opkvalificeringsforløb til ledige og herefter matche dem med entreprenørvirksomhederne i byggebranchen. Målet er at få flere i job eller uddannelse så virksomhederne kan få den kvalificerede arbejdskraft der efterspørges via den sydjyske rekruttering og opkvalificeringsmodel.

 

Hver fjerde byggevirksomhed er på udkik efter nye medarbejdere. Derfor sætter arbejdsmarkedsparter og AMU SYD i samarbejde med erhvervsskolen Learnmark, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering og syv lokale jobcentre i Trekantområdet et projekt i søen fra februar. Her vil ledige fra Kolding, Fredericia, Middelfart, Haderslev, Vejen, Billund og Vejle gennemgå et kortere rekrutterings- og opkvalificeringsforløb, så de er klar til at blive en del af et sjak på en byggeplads, som arbejdsmænd med relevante faglige kompetencer eller lærlinge i virksomhederne.

 

”Der er ingen tvivl om at mange virksomheder inden for bygge- og anlæg har udfordringer i.f.t. at rekruttere den uddannede arbejdskraft, de efterspørger, men vi har faktisk stadig mange ledige i vores område, som med den rigtige tilgang kan hjælpes over i bygge- og anlægsbranchen.

De mangler blot de rette kompetencer, og dem skal vi sørge for, at de får.

Her bliver den såkaldte ”Sydjyske Model” igen omdrejningspunktet! Derfor er jeg utrolig glad for, at det er lykkedes at samle parterne og alle øvrige relevante aktører om dette rekrutterings- og opkvalificeringsforløb.

For RAR Sydjylland er det et højt prioriteret mål, at ingen skal gå ledig, når der er brug for dem i virksomhederne, og vi med et forløb som det her kan give dem kompetencerne til et godt arbejdsliv i bygge- og anlægsbranchen. Forløbet er et fint eksempel på den ”Sydjyske model” for rekruttering og opkvalificering, hvor arbejdsmarkedets parter, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner i fællesskab tager ansvar for at sætte den rigtige løsning sammen – et forløb som både afhjælper behovet for arbejdskraft her og nu og samtidig er meritgivende til en faglært uddannelse til gavn for fremtiden udtaler Marita Geinitz formand for det lokale arbejdsmarkedsråd i Sydjylland.

 

Formålet med opkvalificeringsforløbet er at gøre den ledige interesseret i beskæftigelse inden for branchen enten som arbejdsmand eller elev til Byggeriets uddannelser. Dette gøres ved, at den ledige deltager i et opkvalificeringsforløb, som gør den ledige klar til selvstændigt at varetage opgaven inden for branchen.

”Der er masser af gode job og uddannelsesmuligheder i bygge- og anlægsbranchen, som vi gerne vil sætte de ledige i stand til at løfte. Derfor har arbejdsmarkedsparter skræddersyet et forløb, som består af en uges afklaring/screening og information om branchen og herefter en kursusrække med relevante kurser, som strækker sig over godt og vel en måned,” fortæller Ole Møller, salgs- og marketingchef hos AMU SYD.

 

Startskud 6. februar

Opkvalificeringsforløbet foregår på AMU SYD i Kolding. Her vil både undervisere fra AMU SYD og Learnmark i Horsens undervise de ledige.

Startskuddet lyder den 6. februar fra kl. 09.00 – kl. 10.30, hvor der er informationsmøde på AMU SYD for de ledige fra hele Trekantområdet. Forløbet varer 35 dage og de ledige skal bl.a. deltage i certificerede kurser som ’Vejen som arbejdsplads’ og teleskoplæsser, og så får de efterfølgende en række grundlæggende faglige kurser og generel viden om, hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads i branchen. Det er bl.a. vigtigt, at man kan finde ud af at møde til tiden på en byggeplads og at man kan lide afvekslende arbejde i alt slags vejr.

 

Brug for praktiksteder

”Vi har i høj grad brug for, at virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen melder sig under fanerne som praktiksteder, så vi får et godt match mellem de nye kursister og virksomhederne. Efter praktikken er målet faste job eller uddannelse i bygge- og anlægsbranchen,” forklarer Ole Møller.

 

Uddannelse for livet

Rekrutterings- og opkvalificeringsforløbet åbner nye døre for de ledige. Kurserne giver merit i det ordinære uddannelsessystem tilhørende bygge- og anlægsbranchen,

”Vi har stor fokus på velkvalificeret faglig arbejdskraft herhjemme. Derfor er det vores håb, at projektet bidrager til, at virksomhederne her finder den næste måske kommende voksenlærling eller den dygtig arbejdsmand nu med faglig meritgivende kompetencer, som måske senere vil konvertere sin faglighed og erfaring til et ordinær uddannelsesbevis. Det handler om uddannelse hele livet,” siger Ole Møller.

Arbejdsmarkedets parter inden for bygge- og anlægsbranchen støtter op om det nye projekt. Målet er at fortsætte med at tilbyde lignende forløb og dermed løbende kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, som hele tiden får nye spændende byggeprojekter.

De syv jobcentre er meget optaget af, at virksomhederne får den bedst kvalificerede arbejdskraft. Vi gør meget ud af at finde de rette kandidater til forløbet, og der bliver bl.a. også afholdt en matchdag midt i forløbet. Her kan virksomhederne få en snak med alle kandidater, og de ledige har selv på forhånd fundet frem til, hvilke virksomheder de mener, de egner sig bedst til og forberedt en samtale om job eller uddannelse, udtaler Susanne Hansen projektleder på forløbet for jobcentrene.

Det første hold af ledige er klar til job eller uddannelse på byggepladsen her i foråret, hvor der er særligt travlt.

Forventningen er, at 20-25 ledige allerede kommer i beskæftigelse eller ordinær uddannelse i foråret.