AMU SYD åbner nu nyt læseværksted - kobler teori med faglighed

20. august 2019
2019_amusyd_laesevaerksted_charlotte_og_anette

AMU SYD åbner i disse dage døren til et nyt læseværksted i Kolding. Læseværkstedet skal lokalt være med til at give et løft til nogle af de 600.000 voksne i Danmark, der har problemer med at læse og skrive * - et kæmpe problem på de danske arbejdsplad-ser.

  

Det kniber for ca. en ud af seks voksne at læse en brugervejledning til en maskine, skrive en besked til en kollega eller læse op til et truckkursus. Store problemer med at læse og skrive er baggrunden for, at AMU SYD i Kolding nu åbner nyt læse-værksted, som kan give et løft til danskkundskaberne.

Læseværkstedet er for alle, der har brug for at hæve danskkundskaberne. Det kan både være etniske danskere og tosprogede. Tilbuddet er også til mennesker, der er i arbejde, og til ledige, der gerne vil have job eller i gang med en uddannelse.

”Virksomhederne i vores område har fuld damp på kedlerne, og vi har rekordlav ar-bejdsløshed. Der er i høj grad brug for, at medarbejderne eller ledige har et så godt niveau i dansk, at de er rustet til at fx tage et stort kørekort, sætte sig ind i bruger-vejledningen til en ny maskine eller påtage sig nye opgaver. Her skal læseværkstedet være med til at give mange et vigtigt løft,” siger Ole Møller, som er marketingchef på AMU SYD.

AMU SYD har ansat to lærere, Charlotte Roth og Annette Frydenlund, til læse-værkstedet. De har begge solid erfaring i at undervise voksne i dansk ud fra det ni-veau, som den enkelte er på. Blandt kursisterne vil være en del tosprogede, som har ekstra store udfordringer med fagtermerne på en arbejdsplads.

 

Det unikke – kobler teori med faglighed

”Det unikke ved den måde, som vi tilrettelægger danskundervisningen på hos AMU SYD er, at vi ikke ’bare’ underviser ud fra det niveau, som den enkelte kommer med, men at vi også kan tage afsæt i kursistens hverdag og faglige udfordringer, når vi vælger undervisningsmateriale og -form,” fortæller Charlotte Roth og Annette Frydenlund.

Det kan fx være en produktionsmedarbejder, som har udfordringer med at læse ma-nualen til en ny maskine på fabrikken. Her kan danskundervisningen på læseværk-stedet naturligt ske med afsæt i manualen og virksomhedens sikkerhedshåndbog. Et andet eksempel kan være en udenlandsk medarbejder, fx en polsk chauffør, som har brug for at tale bedre dansk for at kunne snakke med kollegerne og kunderne samt modtage nye arbejdsopgaver. Her vil der især være fokus på den mundtlige dansk-undervisning og episoder taget fra hverdagen.

 

Når det passer ind i hverdagen

”Vi er også yderst fleksible med hensyn til hvornår, man kan deltage. Det kan være, at det er tirsdage og torsdage fra 08.30 til 12, der passer en kursist og den virksom-hed han eller hun kommer fra. Så er vi klar der,” fortæller Charlotte Roth og Annet-te Frydenlund.

 

Tal om tabu

Selv om der bliver sagt og skrevet meget om ordblindhed eller andre sproglige ud-fordringer, så synes mange stadig, det er flovt at indrømme, at det kniber med at læ-se og skrive.

”Det er stadig et tabu at have svært ved at læse og skrive som voksen. Det kan virke underligt, når der er 600.000, der har udfordringer. Derfor er det vigtigt ude i virk-somhederne åbent at tale om problemet, så det bliver nemmere for den enkelte at bede om hjælp og tage dialogen med arbejdspladsen. Det er spild af gode menne-skelige ressourcer, hvis man som virksomhed har nogle ansatte, som undgår bestem-te opgaver eller måske laver unødvendige fejl, fordi de har problemer med at læse og skrive,” siger Ole Møller.

Han fortsætter: ”Vi har tidligere haft læseværksted, og vi ved, at mange kommer med dårlige oplevelser helt fra skoletiden. De finder ud af, at læseværkstedet virke-lig kan give dem et stort løft. Det er en kæmpe sejr for den enkelte at kunne læse en manual og en bog for børnebørnene. Professionelt giver det bedre jobmuligheder, mere interessante jobs og døren står pludselig åben for at kunne gennemføre kurser og efteruddannelse.”

 

Yderligere oplysninger

Kontakt salgs- og marketingchef Ole Møller, mail: olm@amusyd.dk telefon: 25 24 07 30


Læs mere om AMU SYD Læseværksted her >


 

[*] OECD tal 2017: https://www.avisen.dk/600000-voksne-har-problemer-med-at-laese-og-skrive_448748.aspx