Truckcertifikat på polsk

W_zek_wid_owy-gaffeltruck-certifikat-polsk-amusyd

Fra tolk til truckfaglærer på AMU SYD

En stigende efterspørgsel på polsk undervisning og en omstillingsparat tolk giver nu bonus for virksomheder og polske gaffeltruck-kursister på AMU SYD. 
2023-Angelika

Nye muligheder

Angelika Diana Wisinska har gennem sit arbejdet som selvstændig polsk tolk haft mange opgaver på AMU SYD på forskellige kurser. Særligt på gaffeltruck-holdene har der været stort behov for polsk tolkning, så da muligheden for at blive uddannet faglærer bød sig, sprang hun til med det samme:
Jeg havde lyst til at prøve noget helt andet end det, jeg har lavet tidligere. Og jeg har jo været så meget med i undervisningen som tolk, så jeg vidste, hvad jeg gik ind til,” smiler Angelika, som blev færdiguddannet truck-faglærer før sommerferien.
 
Transportchef ved AMU SYD, Bjarne Pedersen, er glad for, at det endelig at lykkedes at finde en faglærer, der kan undervise på polsk:
Det er virkelig godt, at Angelika havde mod på at uddanne sig til truckfaglærer. Vi har rigtig mange kursister, som har brug for undervisning på polsk, men polske truckfaglærere hænger ikke på træerne, så nu har vi uddannet en. Vi udbyder i forvejen gaffeltruck på engelsk og tysk, og nu kan vi også udbyde hold på polsk,” forklarer Bjarne Pedersen.
 

Virksomhederne slipper for tolkegebyr

At have en polsk faglærer tilknyttet er ikke kun godt for de polske kursister, det kan også mærkes på både praktikken og økonomien i de virksomheder, som sender polske medarbejdere på kursus:
Tidligere skulle virksomhederne betale for tolkegebyr ved siden af prisen på kurset, fordi tolken blev hyret eksternt. Det gebyr slipper virksomhederne for nu, og de kan også tilmelde direkte via hjemmesiden, så det bliver faktisk både billigere og nemmere for virksomheden at få uddannet medarbejderne,” forklarer Bjarne.
 

Fokuseret undervisning på eget sprog

Ser man bort fra det praktiske, så peger Angelika på flere fordele ved, at kursisterne bliver undervist på ’eget sprog’:
Jeg kan mærke en tydelig forskel på kursisterne, når jeg underviser på polsk i stedet for at tolke. Kursisterne slipper for unødig ventetid på oversættelse, er mere fokuserede og lærer tingene hurtigere. De er ikke ’hægtet af’ på noget tidspunkt, som de måske kunne føle det tidligere, når kurset foregik på dansk, og heller ikke lige så nervøse for prøverne,” fortæller hun.
 

Gaffeltruckkurser på flere sprog

AMU SYD har allerede succes med at udbyde gaffeltruckkurser på både engelsk og tysk, og transportchefen forventer sig derfor også meget af det nye tiltag:
Nu har vi investeret i en faglærer til at undervise på polsk, så nu glæder vi os til at tage imod endnu flere kursister i truckhallerne. Der er flere planlagte polske truckhold, og vi opretter løbende flere hold,” slutter Bjarne af.

Kurser