Hestetransport


Tag dit kompetencebevis på 2 dage og transporter heste lovligt og sikkert.

Når du skal transportere heste ifm. økonomisk virksomhed, og afstanden overstiger 65 km, kræver det et kompetencebevis. 
Det er både føreren af transporten samt den person, som af- og pålæsser hestene, der skal have kompetencebevis. 

Kursus i hestetransport

På kun 2 dage lærer du korrekt håndtering af heste ifm. transport. Du får styr sikkerheden og lærer om gældende love og regler på området. 
Undervisningen vil blandt andet omfatte emner som transporttider, hvileperioder, sikkerhed, sundhed og velfærd for heste under transport. Du bliver også bekendt med kravene til transport, autorisation og de dokumenter, der skal medfølge under transporten. 
Vær opmærksom på, at du som privatperson ikke er omfattet kravet om uddannelse, hvis du udelukkende transportere heste til dyrskuer, kåringer, udstillinger og nationale ridestævner.

Du skal have kompetencebevis ved transport af heste i forbindelse med økonomisk virksomhed, når kørselsafstanden overstiger 65 km.
Når du har taget kompetencebeviset, kan du søge om den lovpligtige autorisation ved din fødevareregion. 
Nej. Det er ikke det samme. Kompetencebeviset får du, når du har gennemført kurset ’Dyretransport – HESTE’.
Autorisationen skal søges ved din lokale fødevareregion.
Du kan først søge om autorisationen, når du har taget kurset og erhvervet dig kompetencebeviset.
Det er både føreren af hestetransporten samt den person, som håndterer og læsser hestene ifm. transporten, der skal have et kompetencebevis. 
På kun to dage kan du tage kurset Dyretransport HESTE og erhverve dig kompetencebeviset, så du efterfølgende kan søge den lovpligtige autorisation til hestetransport.
  • Transportoplysninger (dyrenes oprindelse og ejer, afgangssted og tidspunkt, transportens varighed og bestemmelsessted)
  • Kompetencebevis (Udleveres ved uddannelsens afslutning)
  • Godkendelsescertifikat for køretøj. Certifikatet udleveres fra synshallen, når køretøjet er godkendt
  • Autorisation (søges ved Fødevarestyrelsen)
Prisen for kurset afhænger af dit uddannelsesniveau og din jobsituation.
  • Prisen for ikke højtuddannet ansat er 256,00
  • Prisen for ledige eller højtuddannet ansat er 2831,99
Dit kompetencebevis har ingen udløbsdato. 
Du skal dog være opmærksom på, at din autorisation skal fornys hvert 5. år. 

Kurser