Førstehjælp og brand

Bliv i stand til at hjælpe andre, der er kommet i nød. Med den rigtige indsats kan du være med til at redde menneskeliv ved ulykker, brand, hjertestop, drukneulykker mm.

Ved at tage et førstehjælpskursus får du opbygget vigtige livreddende kompetencer, og øger din egen styrke i nødsituationer.

Kursusgrupper:

Førstehjælp ved hjertestop
Førstehjælp for flex- og taxichauffører
Basiskurser med bevis
Tilvalg til basiskurser
Funktionsuddannelser med bevis
Hjertestarter
Andre førstehjælpskurser

Anbefalet basisuddannelse

Øvrige førstehjælpskurser