Corona - Relevant information til kursister

15. januar 2021

15.01.20

COVID-19 restriktioner forlænges frem til 7. februar 2020

Kursister og elever, som er berørt af restriktionerne, bliver informeret direkte via e-boks.

Flere af vores kurser er ikke omfattet af de nuværende restriktioner. Dem kan du læse mere om her:

https://www.amusyd.dk/flere-kurser-er-ikke-omfattet-af-covid-19-nedlukning.html

 

30.12.20

COVID-19 restriktioner forlænges frem til 17. januar 2021

Vi er fortsat omfattet af COVID-19 restriktionerne, frem til og med den 17. januar 2021.

Kursister og elever, som er berørt af restriktionerne, bliver informeret direkte via e-boks.

Flere af vores kurser er ikke omfattet af de nuværende restriktioner. Dem kan du læse mere om her:

https://www.amusyd.dk/flere-kurser-er-ikke-omfattet-af-covid-19-nedlukning.html

 

16.12.20

Nye COVID-19 restriktioner på AMU SYD

Vi er omfattet af de nye COVID-19 restriktionerne, der træder i kraft i dag den 16. december kl. 16.00 og som gælder til og med den 3. januar 2021.

Nuværende kursister og elever, som er berørt af restriktionerne, bliver informeret direkte.

Flere af vores kurser er ikke omfattet af de nuværende restriktioner. Dem kan du læse mere om her:

https://www.amusyd.dk/flere-kurser-er-ikke-omfattet-af-covid-19-nedlukning.html

 

20.11.20

Visse force majeure-tiltag på chaufførområdet forlænges

For fortsat at sikre vareforsyningen og forebygge chaufførmangel bliver gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet forlænget.

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden fra 1. september til 31. december 2020 forlænges til den 28. februar 2021 – dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:

 • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer
 • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
 • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
 • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods 
 • Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter

Læs mere her

 

26.10.2020

Vi er åbne og smiler bag mundbindet

Vores kurser kører fortsat, og du er velkommen hos os som planlagt.

Med Regeringens nye restriktioner skal vi dog opfordre til, at du medbringer mundbind (fra 29. oktober er det obligatorisk), og at du bruger dette, når du bevæger dig rundt på skolen.

Velkommen

Læs coronaretningslinjer på AMU SYD her

 

22.09.2020

Velkommen i vores kantiner – husk mundbind

Som på cafeer og restauranter skal du bære mundbind, når du står op i AMU SYDs kantiner.

Du kan købe mundbind hos os eller medbringe dit eget.

Velkommen og velbekomme

 

22.06.2020

Orientering om Omnibus-forordning

På baggrund af covid-19 har EU vedtaget en forordning, der blandt andet forlænger fristen for fornyelse og forlænger gyldighedstiden af beviser og kort.

Læs mere her (PDF)

 

19.06.2020

Kørekortbekendtgørelse bliver ændret

Kørekortbekendtgørelsen ændres, så en lægeattest fremover må være op til seks måneder gammel, når ansøgningen bliver indgivet.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside

 

20.05.2020

Yderligere dispensation for krav om VUB

Dispensation for krav om uddannelse af varebilschauffører forlænges til den 1. juli 2020.

Læs mere på tur.dk

 

01.05.2020

Gyldigheden på en række kørekort og beviser bliver forlænget

To ændringsbekendtgørelser forlænger gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet yderligere.

Læs mere på færdselsstyrelsens hjemmeside

20.04.2020

 

Opdatering

Regeringen har efterfølgende ændret i retningslinjerne, så mange AMU-kurser inden for transport også må genoptages.
Se yderligere oplysninger her

 

17.04.2020

Genåbning af køreundervisning gælder IKKE erhvervsskoler

Vi gør opmærksom på, at regeringens seneste aftale om genåbning af visse liberale erhverv ikke gælder AMU SYD og andre erhvervsskoler.

Det betyder, at vi desværre ikke åbner for praktisk køreundervisning i skolevogne på mandag den 20. april.

Vi afventer udmeldinger, som gælder for erhvervsskoler, og vi informerer jer i takt med, at vi modtager dem.

Indtil der kommer nye udmeldinger, holder AMU SYD derfor fortsat lukket til den 10. maj.

 

07.04.2020

Fortsat lukket

Med regeringens seneste udmelding holder AMU SYD fortsat lukket indtil der kommer nye udmeldinger.

Kursister der er tilmeldt kurser frem til den 10. maj vil få direkte besked.

Vi sidder klar ved telefonen 76 37 37 37.

Vi opdaterer jer løbende her på amusyd.dk, Facebook og LinkedIn.

 

03.04.2020

Information vedrørende certifikat for internationale transportarbejdere

Chauffører, der udfører internationalt vejtransport og har et udløbet chaufføruddannelsesbevis, rådes til at medbringe et certifikat for internationale transportmedarbejdere.

Certifikatet skal sikre, at transportarbejdere ikke hindres i deres varetagelse af transportopgaver inden for EU.

Er et bevis udløbet, kan kontrolmyndighederne i medlemsstaterne kræve, at chaufføren fremviser det nævnte certifikat.

Midlertidig løsning
Certifikatet er en midlertidig løsning for chauffører, som ikke kan få fornyet deres chaufføruddannelsesbevis under coronakrisen.

Certifikatet skal underskrives af arbejdsgiver og det skal afkrydses, hvilken funktion transportarbejderen har.

Certifikatet vedlægges i en dansk og engelsk version.

Model til certifikat for internationale transportarbejdere (PDF)

Template of Certificate for International Transport Workers (PDF)

 

03.04.2020

Danmark tiltræder multilateral aftale M324 om farligt gods

Danmark har den 31. marts 2020 tiltrådt den multilaterale aftale M324. Aftalen forlænger gyldigheden af ADR-beviser og uddannelsesbeviser for sikkerhedsrådgivere, der skal bruges til transport af farligt gods.

Den multilaterale aftale M324 tillader, at kursusbeviser for ADR-chauffører, der udløber i perioden 1. marts til 1. november 2020, skal forblive gyldige indtil den 30. november 2020.

Efter perioden kan kursusbeviset fornyes, hvis føreren har deltaget i og bestået et fornyelseskursus inden den 1. december 2020. Det nye kursusbevis vil være gyldigt i en periode på 5 år fra udløbsdatoen på det oprindelige kursusbevis.

Aftalen tillader ligeledes, at uddannelsesbeviser for sikkerhedsrådgivere, der udløber i perioden mellem 1. marts 2020 og 1. november 2020, skal forblive gyldige. Gyldighedsperioden kan forlænges med 5 år fra den oprindelige udløbsdato, hvis sikkerhedsrådgiveren består en prøve som nævnt i ADR punkt. 1.8.3.16.2.

Den multilaterale aftale M324 er gyldig indtil 1. december 2020.

 

03.04.2020

Til kursister med afbrudte eller aflyste kurser

På AMU SYD følger vi regeringens retningslinjer for nedlukning af uddannelsesinstitutioner.
Statsminister Mette Frederiksen har udtalt, at ”tiden er kommet til – forsigtig – at se længere frem”, og forhåbentlig ser vi en gradvis åbning igen efter påske.

Da regeringen meddelte, at AMU SYD som andre uddannelsesinstitutioner skulle lukke midlertidigt ned fra den 13. marts, var vi desværre nødsaget til at afbryde og aflyse kurser. Så snart det er muligt, vil vi sørge for, du kan færdiggøre eller genoptage dit kursus.

I praksis betyder det, at blev dit kursus afbrudt eller aflyst som følge af lukningen, vil vi kontakte dig, når vi har konkrete datoer for gennemførelse af dit afbrudte kursus eller opstartsdatoer for dit aflyste kursus.

Vi kender endnu ikke betingelserne for åbningen, undervisning, antal kursister af gangen mv., men som nævnt bliver alle jer registrerede kursister kontaktet, når vi kender mulighederne for undervisning.

 

23.03.2020

Forlængelse af lukning frem til den 13. april 2020

Regeringen har på pressemøde i dag meddelt, at nuværende tiltag for at mindske udbredelsen af coronavirus forlænges til og med 13. april 2020.

AMU SYD følger retningslinjerne og holder midlertidig lukket. 

Vi tilbyder forsat:

 

18.03.2020

Force Majeure - Færdselsstyrelsen

Initiativer på vejtransportområdet

 1. Forlængelse af visse kategorier af kørekort og beviser
 2. Ophævelse af forbud mod chaufførudlån
 3. Midlertidig ophævelse af regler om kvalifikationskrav og uddannelse for varebilschauffører

Læs notat fra Trafikstyrelsen her

 

17.03.2020

Force Majeure - Transport- og boligministeriet

Initiativer på vejtransportområdet

 1. Midlertidig suspendering af køre- og hviletidsregler
 2. Suspendering af regler om uddannelse for varebilschauffører
 3. Forlængelse af uddannelsesbeviser til transport og logistik
 4. Udlån af chauffører

Læs notat fra Transport- og boligministeriet her

 

12.03.2020

Lukning i henhold til udmelding fra regeringen

AMU SYD lukker ned.

På baggrund af regeringens udmelding 11. marts 2020 lukker AMU SYD ned foreløbig til og med 27. marts 2020.

Af den grund er alle kurser i ovenstående periode aflyst.
Er du tilmeldt et kursus med start i den periode, skal du derfor ikke møde op.

Når skolen åbner igen, vil der blive oprettet kurser, til hvilke kursisterne automatisk bliver overført og der vil blive sendt ny indkaldelse. Hvis man ikke ønsker den tilbudte kursusperiode, skal kursisten/virksomheden selv afmelde kursuspladsen.

Vi opfordrer til, at du/I følger vores løbende opdateringer på www.amusyd.dk, Facebook og LinkedIn. Her informerer vi i takt med, at vi selv modtager oplysninger.

Med venlig hilsen
AMU SYD

Visse force majeure-tiltag på chaufførområdet forlænges

For fortsat at sikre vareforsyningen og forebygge chaufførmangel bliver gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet forlænget.

 

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden fra 1. september til 31. december 2020 forlænges til den 28. februar 2021 – dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:

 

·      Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer

·      Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

·      Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

·      Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods 

·      Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter

 

Link: https://fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/11/P%C3%A5-transportomr%C3%A5det-bliver-visse-force-majeure-initiativer-forl%C3%A6nget