Fremtidens medarbejdere i plastbranchen

10. januar 2020
Plastmagere_hold

AMU SYD i Ribe arbejder for at sikre faglært arbejdskraft i plastbranchen.
Under overskriften Fremtidens medarbejdere i plastbranchen sætter AMU SYD, Plastindustrien og andre samarbejdspartnere fokus på uddannelse af medarbejdere.

AMU SYD uddanner primært voksenlærlinge og erfarer, at et svendebrev kan være en stor gevinst for både virksomhed og medarbejder. Optaget på plastmageruddannelsen i januar 2020 er ikke prangende, og skolen rækker ud til virksomheder, der har ufaglærte medarbejdere ansat.

AMU SYD i Ribe har i mange år uddannet ufaglærte plastmagere til den danske plastbranche. Skolen mangler lige nu lærlinge, der kan starte på erhvervsuddannelsen til plastmager i uge 4, januar 2020.

AMU SYD har særligt fokus på voksenlærlinge og har erfaring med, at lærlinge får glæde af at tage plastmageruddannelsen, mens virksomheden får en stolt og motiveret medarbejder retur.

Behov for virksomheders opbakning

AMU SYD oplever lige nu, at interessen for plastmageruddannelsen er dalende. Skolen rækker ud til danske plastvirksomheder med kontakt til potentielle elever og beder dem om at undersøge internt, hvorvidt de har relevante medarbejdere ansat.

Kasper Greendahl, uddannelses- og praktikpladskonsulent hos AMU SYD, udtaler:
Vi har igennem mange år haft stor succes med at uddanne ufaglærte til faglærte i plastbranchen. Vi kan se, at de nyuddannede elever kommer tilbage med ny gejst, nye metoder og stor viden, hvilket skaber værdi og giver nye tanker til virksomheden.

Ufaglærte ansatte har stort potentiale

Hos AMU SYD er erfaringen, at plastvirksomheder har utrolig mange dygtige ufaglærte medarbejdere ansat. Disse medarbejdere har både en basisviden om plast og produktion samt en god forståelse for arbejdsgange og det at være ansat i en produktionsvirksomhed.

Denne viden gør, at de ufaglærte plastmagere er dygtige og succesfulde på plastmageruddannelsen, fortæller Kasper Greendahl, uddannelses- og praktikpladskonsulent hos AMU SYD.

Optag på EUV til plastmager

EUV er den korte betegnelse for erhvervsuddannelse for voksne og giver samme faglige kompetencer som EUD, men den henvender sig til personer over 25 år.

Voksen-erhvervsuddannelsen tager to år og seks måneder at gennemføre, og uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed.

Netop nu er der optag til et hold med opstart i uge 4 i januar 2020, og der er optag på det næste hold til sommer 2020.
Læs mere her på vores hjemmeside >

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelses- og praktikpladskonsulent Kasper Greendahl, kag@amusyd.dk eller tlf. 25 24 07 34.

Artiklen er skrevet af Plastindustrien og kan læses i sin fulde længde her >