Pernille er trådt ind i et mandefag som teknisk isolatør

10. marts 2020
Pernille

Hun oplever at være kommet på den helt rigtige ’hylde’.

Pernille Dansbo er trådt lige ind i et mandefag som teknisk isolatør, men er rigtig glad for sit valg. Som en del af sin uddannelse på AMU SYD har hun lavet opgave om lydisolering i sin søns børnehave i Hejnsvig. Hun opfordrer andre – også kvinder – til at overveje den lidt oversete karrierevej, hvor der er masser af gode job.

Afklaringsforløb på AMU SYD

Mange veje fører til Rom. Det er Pernille Dansbo, 27, et godt eksempel på. Hun er oprindelig uddannet inden for butik og tøj, men løb sur i åbningstider og butikslivet.

”Jeg meldte mig til et afklaringsforløb på AMU SYD, hvor jeg snusede til en fremtid som teknisk isolatør eller plastmager. Jeg kom i prøvepraktik som isolatør hos Persolit i Grindsted. Her blev jeg sikker på, at det var dét, jeg skulle, da jeg fik muligheden for at komme ud i marken til kunderne og prøve håndværket af med isolering,” siger Pernille Dansbo, som nu er i voksenlære som teknisk isolatør. En erhvervsuddannelse på AMU SYD, der tager godt tre år.

Kvinde og muskler

Nu klipper og bøjer hun bl.a. blikplader. En teknisk isolatør isolerer for kulde, varme, lyd og vibrationer.

”Jeg frygtede lidt, hvordan det ville være som kvinde at gå ind i så mandsdomineret et fag, men jeg er virkelig blevet godt og positivt modtaget alle steder. Der er plads til mange flere i faget – i høj grad også kvinder. Vi har måske nogle fysiske begrænsninger med muskelkraft, men det er til at overkomme med værktøj og løfteanordninger,” siger Pernille Dansbo.

Hun sætter stor pris på at omsætte viden til praksis. Derfor var det oplagt for hende at lave en opgave om lydisolering i sønnens børnehave, da muligheden bød sig.

”Det er et godt eksempel på, at uddannelsen langt fra ’kun’ handler om at isolere rør. Det er både interessant for mig og relevant for fx en børnehave at få anvisninger på, hvordan man kan isolere sig ud af en del af hverdagens støjproblemer,” siger Pernille Dansbo, som oplevede, at børnehaven var taknemmelig over de forskellige forslag, hvoraf nogle af dem er lette og ret billige at gennemføre.

Pernilles fremtid

I fremtiden kunne Pernille godt tænke sig at bruge sin uddannelse til at komme til at arbejde med energiberegninger, da den teoretiske del interesserer hende. En anden mulighed kunne være at trække på salgserfaringen og blive sælger inden for energirigtige løsninger.

Læs mere om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør her