Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - ENGELSK

Hold
19-08-2020
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - ENGELSK
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
Kursusinfo

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte deres i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Beskrivelse: Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Efter kurset kender deltageren til:
* Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
* Risici forbundet med arbejde med kraner,
* Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
* Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
* Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
* Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
* Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran
* Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes

Efter kurset kan deltageren:
* Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
* Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
* Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
* Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
* Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
* Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
* I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner

Fagnummer: 48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner Varighed 10 dage Pris (ansat ikke højtuddannet): DKK 1.260,00 Pris (ansat højtuddannet eller ledig): DKK 8.321,00
Samlet kursuspris
Samlet pris (ansat ikke højtuddannet):
DKK 1.260,00
Samlet pris (ansat højtuddannet eller ledig)
DKK 8.321,00
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!

Information

  • Der gennemføres test på kurset
  • There will be at test at the end of every course
  • Ein test wird durchgefürht auf den Kurs