Info til ledige og ansatte

om deltagelse på AMU-kurser

Når du deltager på AMU-kurser, er betingelserne for din deltagelse afhængig af, om du har et job, er højtuddannet/ikke højtuddannet eller du er ledig/ikke ansat.

Det er derfor vigtigt, at du læser de oplysninger, som er relevante for din situation.

 

Kursusgebyr / Afmeldegebyr

Information om kursusgebyr og afmeldegebyr kan du finde ved at følge disse links:


Ledige / ikke ansatte

 

Adgangsregler

 • Er du ledig og dagpengeberettiget, er der specielle adgangsregler til AMU-kurser. Er du i tvivl, så spørg din a-kasse eller dit jobcenter.
 • Er du på offentlig forsørgelse eller ansat i særligt jobtilbud eller er du ledig og har du en højere uddannelse, som du har brugt inden for de seneste 5 år, kan du kun gå på AMU-kurser, hvis dit jobcenter accepterer at betale din kursusplads og alle andre udgifter forbundet med kursusdeltagelsen. Eventuelt ønske om overnatning skal også godkendes af dit jobcenter.
 • Er du på pension eller selvforsørget, vil du modtage et deltagerskema. Dette skema skal sendes direkte til AMU SYD, som endelig bekræftelse på din kursusdeltagelse.

 

Ledig med 6 ugers jobrettet uddannelse

 • Har du tilmeldt dig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du på forhånd modtaget Skema AR237, som det forudsættes, at du har udfyldt og sendt til din A-kasse.
  BEMÆRK: Du kan kun deltage på kurset, når din A-kasse har attesteret AR237 OG dit JOBCENTER har godkendt din kursusdeltagelse.
 • Under kursusdeltagelsen bibeholder du dine dagpenge. Ønsker du at søge om befordringsgodtgørelse, skal du udfylde skemaet AB421, som du kan få i administrationen hos AMU SYD eller hos din A-kasse. På kursets sidste dag, skal du henvende dig i administrationen hos AMU SYD, som skal attestere skemaet for dit fremmøde og derefter skal du sende skemaet til din A-kasse, som behandler ansøgningen.
 • Ønsker du overnatning under kursusdeltagelsen, skal du søge om tilskud hos dit lokale jobcenter.

Ansatte

 

Deltagerskema

Hvis der med dit indkaldelsesbrev følger et deltagerskema, beder vi dig udfylde skemaet og sende det retur til os hurtigst muligt, som bekræftelse på, at du ønsker kursuspladsen.

 

VEU- og befordringsgodtgørelse

Ansøgning om VEU- og befordringsgodtgørelse sker samtidig med tilmelding via voksenuddannelse.dk for både virksomheder og medarbejdere.

Kun hvis tilmelding sker via AMU SYD, skal ansøgningsgrundlaget udfyldes efterfølgende – Læs mere her for info og vejledning (PDF)

Regler for opnåelse af VEU- og befordringsgodtgørelse

 • Du kan opnå befordringsgodtgørelse efter gældende regler, når du har over 24 km daglig transport fra din bopæl til kursusstedet - dog for max. 576 km pr. dag.
  Der udbetales ikke befordringsgodtgørelse mellem kursus- og indkvarteringssted, hvis du er indkvarteret.
  Befordringstilskud beregnes i forhold til afstanden mellem bopæl og kursussted - også selvom du er indkvarteret.
 • Har du en højere videregående uddannelse, som du har brugt inden for de seneste 5 år, kan du ikke få VEU- og befordringsgodtgørelse.
 • Er du elev eller lærling, kan du ikke få VEU- og befordringsgodtgørelse.
 • Du kan ikke modtage befordringsgodtgørelse,
  • når kurset gennemføres på din virksomhed
  • hvis du ikke er berettiget til også at modtage VEU-godtgørelse

 

Overnatning under kursusdeltagelsen

Du kan få tilskud til overnatning (max. kr. 500,- i alt pr. overnatning), hvis den samlede afstand fra din bopæl til uddannelsessted og retur er mere end 120 km og du er berettiget til befordringsgodtgørelse.

Ønsker du overnatning kan du læse mere her

Bemærk: Du har ikke ret til tilskud til overnatning, hvis

 • du har en højere uddannelse og har brugt den de seneste 5 år eller er ansat i særligt jobtilbud
 • kurset gennemføres på din virksomhed
 • du ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse

 

Personer ansat i særlige jobtilbud

Er du ansat i et tilskudsjob, skal du eller din arbejdsgiver kontakte AMU SYD hurtigst muligt, da der er særlige deltagerbetingelser for dig.

 

Udlændinge

Udlændinge skal, for at deltage på AMU-kurser med tilskud, have en dansk ansættelseskontrakt og dansk cpr.nr., ellers skal der betales fuld pris for kursuspladsen og der kan ikke opnås nogen form for tilskud.