Kursus i transport af dyr

Kursus i transport af dyr

Dyretransport - håndtering af samlesteder og kompetencebevis

17-06-2024
Dyretransport - håndtering af samlesteder og komp.
12-08-2024
Dyretransport - håndtering af samlesteder og komp.
23-09-2024
Dyretransport - håndtering af samlesteder og komp.
21-10-2024
Dyretransport - håndtering af samlesteder og komp.
25-11-2024
Dyretransport - håndtering af samlesteder og komp.

Tag kompetencebevis i dyretransport, kom på kursus i Kolding

 

Få dyrene sikkert fra A til B

Skal du transportere levende dyr? Her hos AMU SYD Kolding kan du få dit kompetencebevis i dyretransport.
 
 

Hvad lærer du på kurset dyretransport?

Du får viden om, hvordan kørselsadfærden har betydning for dyrenes adfærd og fysiologi.
Du lærer at håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, så dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.
Nødsituationer, hvor der fx kan være tilskadekomne eller sygdomsramte dyr, bliver du i stand til at håndtere.
 
 

Hvilke dyr gælder kompetencebeviset for?

Kompetencebeviset gælder for transport af tamdyr af hestefamilie eller tamkvæg, -får, -geder, -svin og fjerkræ.
 
 

Hvad koster kompetencebevis dyretransport?

Se prisen andet sted på siden →

dyretransport-koeer-komptencebevis-amusyd-kolding_(1)
dyretransport-grise-komptencebevis-amusyd-kolding_(1)
Nu kan jeg selv transportere mine dyr
Henrik, kursist
Jeg havde brug for dette kursus. Jeg er selvstændig og det er derfor vigtigt, at jeg selv kan transportere mine dyr på længere ture.
Info om fag
45867 - Dyretransport - håndtering på samlesteder

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.366,10
45868 - Dyretransport - kompetencebevis

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Fagnummer: 45868 Dyretransport - kompetencebevis Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.327,40