Slide-hovedgruppe-svejsning_1_

CAD understøttet beregning og dimensionering

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
48344 - CAD understøttet beregning og dimensionering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde med dimensionering af svejsekonstruktioner. Det anbefales, at deltageren forinden uddannelsen gennemfører uddannelsen 48348 Matematik for svejsekoordinatorer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke ved dimensionering af en stålkonstruktion på baggrund af kendskab til de parametre, der danner grundlag for opbygning og dimensionering i henhold til EUROCODE 1993 - DS/EN 1090.

Endvidere kan deltageren:
- vurdere tværsnitskonstanters betydning for såvel enkeltstående som sammensatte statiske stålkonstruktioner.
- både manuelt og ved hjælp af et CAD program fastlægge den endelige dimension ud fra det valgte materiales fysiske egenskaber og tilhørende regningsmæssige værdier.
- bestemme en simpel gitterkonstruktion med hensyn til træk/tryk belastninger på stænger
- dimensionere boltede- og svejste samlinger i henhold til DS/EN 1993.

Derudover opnår deltageren opnår gennem praktiske eksempler viden omkring belastnings- og lasttyper samt de forskellige arter af understøtninger og kan på den baggrund medvirke ved dimensionering af stålkonstruktioner.

Fagnummer: 48344 CAD understøttet beregning og dimensionering Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.855,10