50 + tilbage i job

Erfaring viser, at når man bliver ledig som 50+ skyldes det ofte nedslidning eller forældede kompetencer. I situationen kan det være vanskeligt at se muligheder og et videre arbejdsliv kan virke være uoverskueligt.
Vi underviser, støtter og vejleder inden for de områder, hvor der ikke er en facitliste, fordi de er individuelle fra menneske til menneske.  
På dette kursus arbejdes der med personlig udvikling og vejen tilbage til job for dagpengemodtagere over 50 år.

Hele forløbet, undervisningen og materialet har afsæt i den positive psykologi og den følelsesmæssige intelligens, for at sikre motivation og ændring i handlemønstre.

Vi arbejder ud fra 3 hovedemner:
 • Personlig udvikling
 • Motivation og mening
 • Kommunikation
Det vægtes at opbygge kandidatens selvværd, tro på egne evne og motivationen for job og/eller uddannelse, så der opnås klarhed over løsningsmuligheder.

Alle kandidater vil få foretaget en FVU-screening i dansk og matematik, ligesom der laves en kompetencevurdering IKV/RKV.

Jobkonsulenten, underviser og uddannelseskonsulenten er katalysator i processen og vil løbende støtte op og motivere.

Gennem tæt samarbejde skabes et godt overblik over jobåbninger og praktikker, der passer til den enkelte kandidat.

Der arbejdes målrettet på, at kandidaten kommer i praktik eller job umiddelbart i forlængelse af kursusforløbet.

Kursusforløbet afsluttes med 4 ugers praktik.
 • PUTAU (Personlig udvikling til arbejde og uddannelse)
  Fagnummer: 45362
  Varighed: 5 dage

 • Den personlige uddannelses- og jobplan
  Fagnummer: 47632
  Varighed: 2 dage

 • FVU-screening dansk og matematik
  Samtaler med jobkonsulent/uddannelseskonsulent
  Varighed 0,3-1 dag

 • IKV kompetencevurdering
  Samtaler med jobkonsulent/uddannelseskonsulent
  Varighed: 2 dage
14 dage + 4 uges praktik
Mandag til fredag
Kl. 8:30 - 15:00

Kurser