AMU Syd
Plast Icon

Plastuddannelser

Plastmageruddannelsen

Hvorfor uddannelse til voksen plastmager?


 

MEDARBEJDEREN


 

Byg videre på dine erfaringer... få en plastuddannelse med fremtid.

 

En sikker fremtid

 • Byg videre på dine erfaringer, få papir på din viden, bliv faglært
 • Der bliver færre og færre ufaglærte jobs
 • Det er nemmere at få arbejde, når du har en uddannelse
 • Du kan være mere sikker på et arbejde i dårlige tider
 • Få en anerkendt uddannelse

 

Mere viden

 • Få en bred viden om plast
 • Du kan få maskinerne til at køre mere effektivt, producere mere og med mindre spildprocent
 • Bedre kvalitet i out-put
 • Få en bredere forståelse for, hvad der laves i virksomheden

 

Nye muligheder

 • Få mere afvekslende arbejde
 • Uddannelsen giver dig nye interne jobmuligheder
 • Du får større overblik på arbejdet
 • Øg din markedsværdi - få flere og bedre jobmuligheder efter uddannelsen
 • Mulighed for at læse videre

 

Personlig udvikling

 • Større selvsikkerhed
 • Du får større udfordringer, som udvikler
 • Bliver del af en gruppe
 • Større netværk

 


 

VIRKSOMHEDEN


 

Styrk virksomhedens konkurrenceevne... brug voksenplastmagere.

 

Mange gode grunde

 • Få mere motiverede medarbejdere der kan motivere de andre
 • Fasthold og motiver de gode medarbejdere
 • Tiltræk nye medarbejdere med tilbud om læreplads
 • Opkvalificer de ufaglærte og styrk kompetencen i din virksomhed
 • Medarbejderen får helhedsforståelse og bliver forandringsparat
 • Medarbejderen får større kvalitetsfølelse for arbejdet ved maskinerne - og bliver gode til fejlfinding

 

Økonomi

Der kan søges om:

 • Løntilskud efter aftale med eget jobcenter
 • Elevrefusion ved indgåelse af uddannelsesaftale med både ansatte og ledige, jf. gældende regler

 

Bliv godkendt som praktikvirksomhed

Kontakt AMU SYD hvis din virksomhed ikke allerede er godkendt som praktikvirksomhed. Virksomheden behøver ikke i forvejen at have en plastmager. Medarbejderen skal være fyldt 25 år.

 


PRAKTISKE OPLYSNINGER


 

Varighed

Uddannelsen til voksenplastmager tager maksimalt 2 1/2 år og veksler mellem skoleophold ved AMU SYD i Ribe, og praktik i Virksomheden du er ansat i.

 

Hvorfor AMU SYD?

 • Det er let at forene skole med arbejde
 • Højt fagligt niveau
 • Mulighed for at møde andre mennesker og faggrupper
 • AMU SYD har et godt kollegie med eneværelser - der er et godt miljø og en god stemning

 

Adgangskrav

Du kan starte på plastmageruddannelsen for voksne, EUV, er fyldt 25 år og har 2 års erhvervserfaring.

Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Desuden ydes der en tilskudsordning til virksomhederne fra beskæftigelsesregionerne.

 

Sådan gør du

Kontakt AMU SYDs uddannelseschef:

Susanne Thorkildsen, 25 24 07 83, sth@amusyd.dk

Der bliver aftalt et møde, hvor der gennmeføres en real kompetencevurdering og på baggrund af denne, gives merit. Der udfyldes herefter uddannelsesaftale.

AMU SYD udarbejder uddannelsesplan med læretidsforløb og skoleterminer og sender frem til godkendelse.

 

Facebook

Mødested for AMU SYDs plastmagere og andre interesserde.

https://www.facebook.com/groups/9010528691/

 

___________________

 

Poul Erik Jensen Plasuddannelser

 


 

Husk sikkerhedsfodtøj

NÅR DU DELTAGER PÅ PLASTKURSER

 Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972