Skadeservice

Skadeservice

Skadeservice


Vi lærer dig at handle hurtigt og effektivt, når skaden er sket
På AMU SYDs kurser inden for skadeservice lærer vi dig at handle hurtigt og effektivt, når skaden er sket. Nogle af emnerne du kan blive klogere på er: skadedokumentation, sikkerhed, midler og maskiner, vand, fugt og skimmel, løsøre, højderengøring og industriservice.
Skadeservice-faget har mange facetter
Når du arbejder i skadeservice, rykker du ud til forskellige typer af akutte skader, det kan fx være vandskader, stormskader, rørskader, røgskader eller andre skader, der kan forekomme på huse og bygninger.

Dit job består i at få stoppet skaden, vurderet omfanget og sørge for oprydning og rengøring.

Det er vigtigt at kende til materialer (lofter, gulve, vægge, sanitet og inventar) og have en bred, faglig viden om håndtering og rengøring af de forskellige overflader og materialer.

Du lærer også om værnemidler, korrekt dosering af rengøringsmidler og faremærkninger, så du er godt klædt på til at håndtere skaderne uden at være til fare for dig selv og andre.

Et job i skadeservice er alsidigt og kræver mange forskellige kompetencer.

To dage er sjældent ens, når du arbejder i skadeservice, ligesom vejr og vind kan være afgørende for hvordan din arbejdsdag forløber.

Når du uddanner dig indenfor skadeservice, får du den viden, der skal til, når der skal træffes faglige, og nogle gange hurtige beslutninger i hverdagen, så dine kunder får den nødvendige hjælp til korrekt udbedring af skaden.

Skadesvurdering
Ofte vil du være den første på skadestedet, og det er derfor din faglige vurdering af skaden, der typisk danner grundlag for kontakten til forsikringsselskabet og det videre skadesforløb.

Er der fx tale om en vandskade, skal der foretages målinger, som forhindrer fremtidig skimmelvækst, og måske opsættes affugter, før skaden kan endeligt udbedres.

Du kan tage både den grundlæggende skadeserviceuddannelse og mere specialiserede skadeservicekurser hos os.

Se relevante kurser