Serviceassistent

Serviceassistent

Serviceassistent

 

Giv rengøringsassistenten en faglig uddannelse og få en selvkørende servicemedarbejder, med fokus på kundens behov.
 

Hvad laver en serviceassistent?

På AMU SYD udbyder vi specialet ”virksomhedsservice”, der åbner muligheden for job, hvor du kan stå for planlægning og udførelse af serviceopgaver omkring møder og konferencer i virksomheden.

Du kan gøre rent, tilbereder lette måltider, yde kontorsupport og varetage mindre vedligeholdelsesopgaver, hvor der er fokus på at yde en god kundeservice.

 

Indhold

Uddannelsen indeholder bl.a. disse fag:

 • Mødeservice
 • Kontorsupport
 • Grundtilberedning af måltider
 • Anretning, servering og brugerbetjening
 • Brancherelateret engelsk
 • Kundeservice og kvalitetsstyring.

Valgfri specialer inden for bl.a.:

 • Indeklima
 • Ernæring og sundhed
 • Mad og kultur
 • Grundtilberedning 2
 • Salg og administration
 • Drift og omkostninger
 • Grøn kost
 • Planteservice.

 

Adgangskrav

Du har gennemført uddannelsen til rengøringstekniker.
 

Hvor lang tid tager det at blive serviceassistent?

Uddannelsen til serviceassistent tager imellem 6 måneder og 1 år.
Har du relevant erhvervserfaring kan uddannelsen gennemføres på kun 11 uger og uden oplæring i virksomheden.
 

Hvordan bliver du serviceassistent?

Kontakt AMU SYD

Kursussekretær
Gitte Vestergaard Berg
76 37 37 45 • gyb@amusyd.dk

RKV - Real Kompetencvurdering

Der vil blive aftalt et møde, hvor der gennemføres en Real kompetencevurdering (RKV). Denne afdækker, hvilken af de 3 veje til en EUV, du skal på. Kontakt os for aftale om næste mulige RKV.

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

EUV 1 - For dig som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
EUV 2 - For dig som har mindre end 2 års erhvervserfaring, eller som har en forudgående uddannelse
EUV 3 - For dig som ikke har relevant erhvervserfaring eller uddannelse

Generelle krav til en erhvervsuddannelse for voksne

 • Du skal være over 25 år.
 • Du kan tage uddannelsen både med og uden relevant erhvervserfaring.

Har du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver eller mindst 2 års relevant erhvervserfaring, opfylder du umiddelbart adgangskravene til erhvervsuddannelse.

Som udgangspunkt skal du have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra folkeskolen, men kravet bortfalder, hvis du netop opfylder ovenstående krav om uddannelsesaftale eller erhvervserfaring.

Uddannelsesplan

Se den lokale uddannelsesplan på AMU SYDs hjemmeside.

 

Hvad kræves der af virksomheden?

Som virksomhed skal I godkendes til at have lærlinge.

Kontakt AMU SYD for spørgsmål vedrørende godkendelsen.

Virksomheden kan søge godkendelse her →

 

Lokal undervisningsplan

Tilknyttet fil: 2021_-_Rengøringstek ..._rev._170821_lkh_(1).pdf
 

Bekendtgørelse

https://www.retsinformation.dk/api/pdf/214062