Samarbejder

Samarbejder

Samarbejde om AMU-kurser
IBL Sprogservice og AMU SYD

Meritafklaring og RKV
EUC Lillebælt og AMU SYD

Samarbejdsaftale - FKB 2786
AMU Nordjylland, EUC Lillebælt, VIA UC og AMU SYD

Samarbejdsaftale - FKB 2756
Den jyske Håndværkerskole og AMU SYD

Samarbejdsaftale - FKB 2757
Den jyske Håndværkerskole og AMU SYD

Samarbejdsaftale om meritafklaring indenfor intern/ekstern transport
AMU Nordjylland og AMU SYD

Samarbejdsaftale om Vindmølleoperatører med specialet vingeproduktion - uddannelsesordning 1300
Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og AMU SYD

Samarbejdsaftale om svendeprøver indenfor gartnerområdet
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus og AMU SYD

Samarbejdsaftale om udbud af AMU for indsatte
Kriminalforsorgen, Områdekontoret Vest Danmark, Adelgade 75, 9500 Hobro

Uddrag fra udbudspolitikken

AMU SYD har indgået en række samarbejdsaftaler med andre skoler og institutioner, både uden for og inden for regionen.

 
 
DET GRØNNE OMRÅDE 

PLASTOMRÅDET

 • Den Jyske Håndværkerskole
  Samarbejdsaftale er indgået med Den Jyske Håndværkerskole og har til formål at styrke og effektivisere skolernes udbud af AMU kurser inden for plastområdet og plastuddannelserne, gennem koordinering og ressourceudnyttelse. TECHCOLLEGE fik godkendelsen i udbudsrunden 2019.


TEKNISK ISOLERING

 • Kriminalforsorgen Syddanmark
  Der er indgået en aftale med Kriminalforsorgen Syddanmark om gennemførelse af AMU-kurser inden for teknisk isolering, i deres institutioner.

 

EKSTERN TRANSPORT

 • AMU Danmark
  AMU Danmark er en sammenslutning af 13 danske erhvervsskoler og AMU-udbydere, der dækker hele landet. AMU Danmarks samlede uddannelsesportefølje rummer det bredeste samlede uddannelsesudbud i Danmark. AMU Danmak hjælper virksomheden med administrationen ifm. uddannelse og kompetenceudvikling.

 • EUC Lillebælt
  AMU SYD samarbejder med EUC Lillebælt om udbud af hold samt lån af faglærere.
 • Trafikskolen og UC Trafik
  Derudover samarbejdes med Trafikskolen i Esbjerg og UC Trafik, med det formål at styrke, sikre og effektivisere skolernes udbud af transportkurser.

Lån af skolegodkendelser

For at tilgodese den bedst mulige uddannelsesdækning er det muligt for en godkendt uddannelsesinstitution at udlægge undervisning til en anden uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse.

Uddannelsesinstitutionen der udlægger undervisningen, har det overordnede ansvar for kvalitetssikring og tilsyn af de pågældende uddannelser som gennemføres som udlagt undervisning.

Udlægning kan alene finde sted inden for den godkendte institutions dækningsområde.

Udlagt undervisning fra AMU SYD →

Udlagt undervisning til AMU SYD →

AMU SYDs gode samarbejdspartner Jobcenter Kolding, har denne profil på LinkedIn, hvor der løbende lægges gode CV'er op på kandidater til mange forskellige brancher.
Mangler du eller din virksomhed af og til arbejdskraft, kan vi anbefale af følge siden, eller kontakte dem direkte ved "Virksomhedsservice".