slide_kran

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - ENGELSK

05-07-2023
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - ENG.
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
06-12-2023
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - ENG.
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold

You can acquire your crane-certificate in English at AMU SYD in Kolding.

In Denmark you need a crane-certificate to operate some type of cranes legally.
At the course ‘Crane basic supplemented with joint lifting with cranes’ you can acquire the necessary crane-certificate.
The certificate allows you to operate cranes that can lift over 8 tons and do joint lifting with cranes.
You must be at least 18 years old and have either a driver’s license or a medical certificate to attend the crane-course.  
We teach in English at exactly your level, so your English skills do not have to be on a higher level to attend the course.
The course is held at AMU SYD in Kolding, which is one of the best vocational schools in the country.
We have great learning facilities, so you will get lots of practical training before the final test.
You will have to spend 10 days at AMU SYD in Kolding. At the end of the course, you will have to pass a test.
Info om fag
48586 - Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Beskrivelse: Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Efter gennemført kursus kender deltageren til:
Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
Risici forbundet med arbejde med kraner.
Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger.
Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger.
Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej.
Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang.
Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran.
Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde.
Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes.
Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.
Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej.
Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.
I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner.

Fagnummer: 48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner Varighed: 10 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 1.340,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 8.884,50