Varmt arbejde

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Forebyg unødvendige skader!

Hvert år er varmt arbejde som fx svejsning, vinkelslibning og skærebrænding årsag til en række af de største millionbrande.

De håndværkere, der anvender disse farlige arbejdsredskaber, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed, derfor har forsikringsselskaberne besluttet at sætte særlig fokus på dette område. Det sker ved indførelse af en særlig selvrisikobestemmelse for varmt arbejde på tings-og ansvarsforsikringer.

Forsikringsselskaberne kan stille krav om at håndværkeren tager AMU-kurset "Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj".

Kurser
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regional Positivliste Sydjylland
Se 12 hold
Næste startdato: 13-04-2021
Varighed: 1 dag