Kompositter

Kompositter

Hærdeplast

Pers. sikkerhed v. særligt arbejde med isocyanater

Hold

25-08-2023
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
18-09-2023
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
18-10-2023
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
Info om fag
20968 - Pers. sikkerhed v. særligt arbejde med isocyanater

Målgruppe: Kurset retter sig mod personer, som arbejder med isocyanatholdige materialer og stoffer på følgende måder: sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse eller åben håndtering ved temperaturer over 45 grader celsius. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikatkurset "pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater".

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt kursus arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter gældende regler i et miljø, der medfører en særlig høj risiko for udsættelse for isocyanater. Herunder kan deltageren:
Identificere, hvilke arbejdsprocesser, der udgør en særlig høj eksponeringsrisiko i forhold til at blive udsat for isocyanater.
Anvende de sikkerhedsforskrifter og beskyttelsesforanstaltninger, der knytter sig til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på arbejdsprocesser, der medfører en særlig høj risiko for at blive udsat for isocyanater.
Identificere specifikke risikoer for udsættelse i forhold til de arbejdsprocesser, hvor der en høj eksponeringsrisiko i forhold til udsættelse for for isocyanater - både i forhold til sig selv og i forhold til andre beskæftigede end dem, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne samt sørge for at disse ikke bliver udsat for sundhedsfarlig påvirkning.
Anvende relevante sikkerhedsforskrifter i forhold til egne arbejdsprocesser, hvor der er særlig høj eksponeringsrisiko i forhold til at blive udsat for isocyanater.

Fagnummer: 20968 Pers. sikkerhed v. særligt arbejde med isocyanater Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 134,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.042,35