Pædagogisk Værdigrundlag

AMU SYD'S pædagogiske værdigrundlag, gældende for både for AMU og EUD

AMU SYD vil, som uddannelsescenter, fastholde og udvikle et aktivt læringsmiljø gennem et fremadrettet samarbejde med såvel private som offentlige virksomheder og organisationer.

AMU SYD vil, i et tæt samspil med erhvervslivet, organisationer og deltagere udvikle og gennemføre uddannelser og kurser. Der tages afsæt i organisationernes, virksomhedernes og den enkelte deltagers aktuelle og fremtidige kompetencebehov.

Deltagerne i uddannelsesaktiviteten på AMU SYD vil, gennem aktiv inddragelse i undervisningen, opnå praksisnære kompetencer, der giver mulighed for konstruktivt at indgå i virksomhedernes organisering og gennemførelse af arbejdet. For de lediges vedkommende bliver der taget højde for deres behov og undervisningen tilrettelægges derefter, idet der er tale om differentieret undervisning.

Pædagogisk, personlig og faglig kompetenceudvikling af undervisere på AMU SYD har, såvel hos ledelse som medarbejderne, høj prioritet. Dette skal sikre, at AMU SYD er i stand til at fastholde og udvikle en høj kvalitet i uddannelserne, der modsvarer kravene fra erhvervslivet.