Vil du være ansvarlig for lønadministrationen på AMU SYD

7. oktober 2021

 
Hos AMU SYD søger vi en ny kollega med erfaring inden for løn- og personaleadministration.
 
 
Du skal sikre korrekt løn til tiden

Som lønbogholder bliver du ansvarlig for, at der udbetales den rette løn til hvert enkelt af os. Du skal derfor løse en god blanding af arbejdsopgaver, hvor fokus på deadlines og nøjagtighed er helt essentielt. Udover lønrelaterede opgaver vil der også være opgaver inden for bogholderi:

  • Indberetning og kontrol af lønoplysninger i lønsystemet
  • Ferie- og fraværsregistrering
  • Ansøgning af refusioner
  • Løbende opgørelser til lederne
  • Kontakt til ledere og medarbejdere ifm. lønspørgsmål
  • Medvirke ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • Kassefunktion, herunder bankafstemning
  • Diverse ad hoc opgaver

Vi forventer

Du bliver en del af et team, men kommer samtidig til at side i en selvstændig nøglefunktion, hvor dine evner til at arbejde velorganiseret og systematisk kommer i spil. Vi forventer, at du har en relevant uddannelse og minimum to års erfaring som ansvarlig for personale- og lønadministration. Det er væsentligt, at du har arbejdet med overenskomster, cirkulærer og bekendtgørelser og meget gerne inden for statens område. Derudover har du gode IT-kompetencer, og det er en fordel, hvis du har arbejdet i SLS / HR løn / Navision Stat.


Din nye arbejdsplads

AMU SYD er kort fortalt en uddannelsescenter med ca. 80 dedikerede medarbejdere. Vi tilbyder kvalifikations- og kompetenceudvikling af voksne såvel ledige som i job. Vi samarbejder bredt – herunder med virksomheder og jobcentre. Vi udbyder endvidere erhvervsuddannelser inden for flere brancher.

Du bliver del af en engageret arbejdsplads med et specialiseret team af medarbejdere. Vi tilbyder et job med ansvar, udviklingsmuligheder og en bred kontaktflade på tværs af organisationen, hvor du skal bidrage til at skabe en venlig og professionel dialog. Du skal kunne genkende dig selv i vores værdier: Fælleskab, Ansvarlighed, Ordentlighed og Fleksibilitet.

Du bliver ansat i økonomiafdelingen med reference til økonomichefen. Arbejdsstedet er AMU SYD, C F Tietgens vej 6 i Kolding.


Løn- og ansættelsesforhold
 
AMU SYD følger gældende overenskomst: Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK.

Stillingen er som udgangspunkt 37 timer pr. uge, men med mulighed for nedsat tid. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
For yderligere information, er du velkommen til at kontakte økonomichef Carsten Nørgaard på tlf. 25 24 07 09.

AMU SYD ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Din ansøgning

Du bedes sende din ansøgning, CV, eksamensbeviser og anden relevant dokumentation til ansogning@amusyd.dk

Ansøgningsfrist torsdag den 21. oktober 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig.