Industriel produktion

Landsdækkende positivliste

Har du lyst til et job i plastindustrien?
Her er dine arbejdsopgaver meget forskellige, og du skal kunne lide at lave mange forskellige ting, f.eks. forberedelse af materialerne, klargøring af maskinerne, opstilling af forme, transportbånd og industrirobotter.
Den daglige vedligeholdelse af maskiner og forme bliver også dit ansvar. Hvis du synes det lyder spændende, kan vi tilbyde disse intro-kurser til plastindustrien.
 
Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du velkommen til at kontakte kursusekretær Poul Erik Jensen - 76 37 37 92 - pej@amusyd.dk
For ledige