Erhvervsuddannelser

Det er muligt at tage flere forskellige erhvervsuddannelser via AMU SYD

Plastmager

Teknisk isolatør

Rengøringstekniker

Serviceassistent