Bopæl uden for Danmark

Tilmelding til AMU med bopæl uden for Danmark

For at tilmelde dig AMU-kurser skal du have bopæl i Danmark eller have beskæftigelse i Danmark.

Har du ikke bopæl i Danmark, skal du erklære, at du har faktisk og reel beskæftigelse. Der er mere info samt blanketter her:

Undervisningsministeriets hjemmeside >