BAB 1-2-3-4 - Flextrafik

BAB 1-2-3-4 - Flextrafik

Uddannelseskrav til flex-chauffører

BAB modul 4 - Ajour OST

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en e-mail når der oprettes nye hold.
Får rusket op i gammel viden
Jan, kursist
Jeg har valgt at tage kurset på AMU SYD, da jeres Førstehjælpskursus, der en del af BAB 4, er gældende ved kørsel med flextrafik.
Kurset er glimrende til at få rusket op i viden, som jeg ikke bruger hver dag.
Fint med praktiske øvelser
Søren, kursist
Selvom jeg er vognmand og har kørt både Flex og Taxa i 15 år, er det relevant at få opdateret viden. Kurset er fint med praktiske øvelser, og det er godt at videndele med andre kursister.
Jeg er tryg i forhold til corona og mindskelse af smittefare - fx er der sprit alle steder.
Info om fag
48206 - Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Målgruppe: Chauffører, der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik. Deltageren kan lovligt udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og / eller bus og har gennemført følgende arbejdsmarkedsuddannelser:Introduktion til offentlig servicetrafik og Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer.

Beskrivelse: Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.
Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.
Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.
Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere passagererne korrekt.

Fagnummer: 48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 384,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.523,25