Fødevarehygiejne

Fødevarehygiejne

Almen fødevarehygiejne

Hold

14-03-2023
Almen fødevarehygiejne
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold

Arbejder du i et køkken, kantine, pizzeria mm., eller vil du gerne?

 Og vil du bidrage til, at I får en glad smiley, så står du stærkt med din viden om almen fødevarehygiejne.  

Hvad lærer du på kurset?
Du lærer, hvorfor og hvordan du skal håndtere maden korrekt, samt hvilken betydning hygiejne har.

Kurset indeholder emner som:
  • Egenkontrol
  • Mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse
  • Lovgivning omkring arbejdet med fødevarer
  • Personlig hygiejne
  • Produktionshygiejne

Hvor lang tid tager kurset?
Kurset tager 3 dage og afholdes på AMU SYD i Kolding.

Hvad koster kurset?
Se den samlede kursuspris nederst til højre.  

Hvornår kan du komme på fødevarehygiejnekursus?
Øverst på siden kan du se, hvornår næste hold starter ↑
Er der ikke er nogen startdato, så tilmeld dig KURSUSAGENTEN og få en mail, når der oprettes nye hold eller kontakt vores kursussekretær.
Info om fag
45818 - Almen fødevarehygiejne

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Beskrivelse: Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Fagnummer: 45818 Almen fødevarehygiejne Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 384,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.080,10